Jak hodnotíte právě uplynulý rok v Jindřichově Hradci?

Uplynulý rok byl podle mého názoru pro město úspěšný a ve městě se nežije špatně. Je s podivem, že kladné hodnocení slýcháme především od návštěvníků města více než od domácích. Vzhledem k rostoucí ekonomice se podařilo nastartovat i růst platů a to jak ve veřejné, tak privátní sféře. Nezaměstnanost nižší než 1,5 procenta je až nenormální a těžko se bude dlouhodobě opakovat. V České republice i v Jindřichově Hradci je bezpečno a tak se spíše mnohdy zabýváme hloupostmi, které by bylo možno řešit pouze s větším porozuměním a tolerancí mezi lidmi. Mrzí mě, že si mnohdy nevšímáme takových věcí, které se týkají nás všech. Jedná například o poškozování veřejného majetku, narušování sousedských vztahů a určitá zbytečně vyhrocená, až agresivní atmosféra při jednání mezi jedinci i skupinami. Uznání názoru druhého se považuje za slabost a prosazování jen té vlastní pravdy je mnohdy až směšné. Přál bych nám všem, aby i v této oblasti se podařilo situaci zlepšit.

V roce 2017 se realizovala většina investičních akcí, které byly na tento rok naplánovány. Ve městě je to rozhodně vidět. Starostlivost o památky je tradičně hodnocena dobře, realizujeme ekologické projekty pro zkvalitňování životního prostředí a není to jen o kácení v Husových Sadech. Rozpočet byl ukončen jako přebytkový a podařilo se udržet poplatky pro obyvatele na stejné úrovni jako v předcházejících letech. V ceně tepla došlo dokonce k poklesu. Kvalita sociálních služeb a školství je stále na vyšší úrovni a podařilo se modernizovat další části nemocnice. Nabídka kulturních a společenských pořadů organizovaných městem i společenskými organizacemi je pestrá a tak ten, kdo má zájem kulturu navštívit si určitě vybere. Často posloucháme, že je v Jindřichově Hradci málo akcí, ale když srovnáte počty a úroveň s jinými městy, tak jsme na tom hodně dobře. Ale nelze se zavděčit všem. Splnili jsme slib, že úřad bude otevřený a tak jsou veřejnosti poskytovány veškeré dostupné informace. Proto byl i úřad za tuto oblast velmi dobře hodnocen.

Co čeká Jindřichův Hradec v roce 2018? Jaké události, společenské změny či investice považujete za nejvíce zásadní pro obyvatele?

Je dobré, že byl v tomto měsíci schválen rozpočet a tak mohou být připravovány naplánované investiční akce a vyhlášeny grantové programy na podporu sportu a kultury.

Podařilo se naplnit i slib, že uděláme vše pro udržení výše poplatků, které zásadním způsobem ovlivňují peněženky našich občanů a které může samospráva ovlivňovat. A tak se nezměnila pozemková daň, cena vody je stejná, cena tepla zůstává nezměněna, poplatky za odpady jsou stejné a cena jízdného v MHD také. Senioři nad 65 let mohou jezdit autobusem zdarma. Živnostníci mají pronájem předzahrádek bez poplatků a tudíž je v době turistické sezony ve městě živo a postupně roste počet návštěvníků.

Co se týká investic, tak nejvíce prostředků půjde do úprav kanalizací a oprav komunikací. Sídliště Pod Kasárny a Děbolín budou muset strpět opravy a budování kanalizace, v Radouňce se bude provádět druhá etapa oprav komunikací, pod nemocnicí se bude budovat nové parkoviště a snad se podaří opravit i Mlýnskou ulici. Byla již zahájena přestavba objektu bývalého školského úřadu, kde jsou budovány byty. Je předpoklad, že by mohla započít kompletní přestavba objektu hvězdárny, jejíž součástí bude i planetárium. Nejsou připraveny žádné takzvané volební stavby, peníze půjdou jen do věcí potřebných nebo dlouhodobě plánovaných. Důležitou součástí investic jsou další opravy základních a mateřských škol.

Zaujala vás některá z loňských událostí na Jindřichohradecku, popřípadě v celém kraji? Co nejvíc hýbalo jižními Čechami?

Naprosto zásadním tématem Jihočeského kraje byla snaha několika jedinců v zastupitelstvu kraje změnit výsledky voleb a pomocí zástupných témat změnit poměr sil. Byly použity neslušné a neseriózní nástroje a já jsem rád, že se jim to nepovedlo. Zastupitelská demokracie má být výsledkem voleb a ne podrazáckých a zákulisních jednání. Posunula se také trochu výstavba dálnice a budeme společně doufat, že jednou v v našem kraji bude dokončená.

Co se týká Jindřichohradecka, tak nám příroda opět ukázala, že stále je ještě mocnější než snahy lidí. Několik dní bez elektrického proudu ukázalo, že na takovéto výpadky nejsme dostatečně připraveni a tak je nezbytné pokračovat v preventivních opatřeních.
Jihočeský kraj byl vyhodnocen jako nejlepší v nabídce a rozvoji cestovního ruchu. Velmi se na tomto hodnocení podílelo i Jindřichohradecko. Cestovní ruch je průmysl a my se musíme naučit jeho výrobky řádně využívat. To pak přispěje k rozvoji kraje i regionu. Destinační území Česká Kanada a město Jindřichův Hradec v tomto odvětví dosahuje velmi dobré výsledky.

Letos nás čekají hned několikery volby – jak je vnímáte po téměř osmi letech v pozici starosty města? Chystáte se znovu kandidovat?

Jak jsem již uvedl, v tomto okamžiku nejsem rozhodnutý. Jednoduše proto, že je na rozhodování ještě dostatek času. Komunální volby budou samozřejmě pro město důležité a je ještě spousta věcí, které by si zasluhovaly dotáhnout. Nicméně důležitá bude podpora lidí a zdravotní stav. A proto nepředbíhejme. Daleko důležitější bude, aby volby negativně nezasahovaly do života občanů a aby vláda i vedení města měly na paměti, že mají jen určitý, vyčleněný čas ke správě země nebo města.

Při výkonu těchto veřejných funkcí nemůžete nikdy vyjít vstříc všem - a to je jedna z věcí, kterou neustále musíte mít na paměti. Proto se vždy najdou jedinci, kteří budou nespokojeni. Veřejný zájem musí mít vždy přednost před přáním a touhami jedinců. Někdy je nezbytné prosadit záměry i za cenu, že budete muset dělat kroky nepopulární. Přál bych si, aby lidé k volbám šli a aby se nenechali ovlivňovat populistickými tématy. To se týká jak prezidentských, tak komunálních voleb.

Co popřát Hradečákům do roku 2018?

Především hodně zdraví a spokojenosti. K tomu celkovou pohodu, nadhled nad lidskou hloupostí a negativní energií.