Šlo o první etapu realizace projektu na regeneraci bývalého sportoviště a přilehlých nevyužívaných ploch. Součástí projektu bylo vybudování parčíku s instalací dětských herních prvků a mobiliáře.

Nové dětské hřiště ve Staré Hlíně.Parčík byl vybudován v roce 2017 a v letošním roce byl celý projekt dokončen instalací tří herních prvků z akátového dřeva (jednověžové herní sestavy, lanové pyramidy a vahadlové čtyřmístné houpačky) a mobiliáře (lavičky, kolostavu a odpadkového koše).

Jako bariéra proti vjezdu vozidel do vnitřního prostoru parčíku a dětského hřiště, byla na přístupu z veřejné komunikace instalována pevná a sklopná zábrana. Podnětem pro vybudování parčíku s dětským hřištěm v této lokalitě obce byl požadavek místních občanů na zajištění prostoru pro hru, odpočinek a relaxaci dětí a rodičů v klidové části obce. Celkové náklady na vybudování dětského hřiště v roce 2018 činí 310 000 Kč.

Jitka Bednářová