Zastupitelé dali nakonec na svém středečním zasedání přednost kandidátce Aleně Šindlerové, navržené domovským uskupením exstarosty Khandla Pro Staré Město p. L., před Jitkou Liščákovou, jíž nominovali sociální demokraté.
Nová starostka získala pět hlasů, její soupeřka tři a jeden hlas byl neplatný. Alena Šindlerová přitom nežije 
v kraji České Kanady příliš dlouho a do Starého Města se přestěhovala poměrně nedávno.
„V komunální politice jsem se pohybovala dvacet let 
i v Praze, odkud pocházím. Jsem zvyklá se zajímat o dění v místě, kde žiji, a to je také důvod, proč jsem kandidovala 
i zde. Chci totiž přispívat k tomu, aby se vše vždy mohlo posunout k něčemu lepšímu. Když mi tedy bylo nabídnuto, abych se ucházela o uvolněné místo starosty po Mariánu Khandlovi, tak jsem to přijala," vysvětlila novopečená starostka, která si prý své úkoly pro nejbližší období vytyčila jasně.
„Nejdříve musím dát dohromady chod úřadu, aby fungoval tak, jak má. Pak hned přijdou na řadu mezilidské vztahy a uklidnění rozjitřené atmosféry. Chtěla bych, aby spolu lidé v obci komunikovali a spolupracovali," tvrdí Alena Šindlerová.
Výsledek hlasování zastupitelů byl víceméně předvídatelný a ani pro protikandidátku Jitku Liščákovou nebyl žádným velkým překvapením.
Kandidaturu prý Jitka Liščáková přijala hlavně kvůli pocitu osobních závazků vůči své voličské základně.
„My jsme v opozici a rozložení sil je jasné, takže se to dalo očekávat. Já jsem kandidovala, jelikož si myslím, že lidé, kteří mi dali v loňských volbách hlas, to ode mě očekávali a nechtěla jsem je zklamat. Navíc jsem nechtěla ani já, ani někteří jiní, hlasovat pro paní Šindlerovou, protože jí prakticky vůbec neznáme, takže můžeme jen velmi těžko posoudit, jak ve funkci obstojí. V čem se ale určitě shodneme je to, že situaci v obci je třeba trochu zklidnit a zlepšit komunikaci. Myslím, že vůle je na obou stranách," uvedla Jitka Liščáková.
Marián Khandl se kromě starostenského křesla vzdal rovněž zastupitelského mandátu. Jeho místo ve středu zaujal stranický kolega Ludvík Kronika.