V Základní a mateřské škole ve Starém Městě slaví v letošním roce významné jubileum, a to 75 let od otevření české školy v obci.Oslav se zúčastnilo více než 200 návštěvníků, mezi kterými nechyběli bývalí učitelé a žáci školy, rodiče, partneři a přátelé školy.

V programu, který trval téměř dvě hodiny, účinkovaly děti z místní mateřské a základní školy, zahrála také jindřichohradecká skupina Jen tak tak s Pavlem Jarčevským a Nelou Mládkovou a vystoupil zde také dětský pěvecký sbor Vivo a Viva la Bella pod vedením sbormistra a zároveň ředitele Základní umělecké školy Slavonice Vlastimila Burkarta.

„Program byl opravdu vkusně zvolený a zároveň byl i vtipný, takže myslím, že se všem, kteří se oslav zúčastnili, musel líbit," poznamenala ředitelka Základní a mateřské školy ve Starém Městě pod Landštejnem Drahoslava Mikulášková.

Moderátorem doprovodného programu se stal Miloslav Mikulášek, který se pro tuto příležitost vtělil do role školníka, jemuž zdatně asistovali pomocníci v podání Luboše Schorného a předsedy školské rady Petra Bohuslava.

V rámci oslav byla k vidění také výstava k 75. výročí otevření školy a návštěvníci měli možnost prohlédnout si i celý areál základní a mateřské školy.

„O tom, že se návštěvníkům líbil nejen kulturní program, ale i pěkná a také moderně vybavená základní a mateřská škola, svědčí i jejich slova a zápisy v kronice naší školy, což mě samozřejmě velmi těší," ocenila zájem hostů Drahoslava Mikulášková.

Bývalí i současní pedagogové se po skončení kulturního programu ve škole setkali ještě s představiteli obce na neformálním posezení v místní restauraci.

„Celá akce se ve městě setkala s velmi kladným ohlasem a je proto snad i dokladem toho, že škola zde má již skutečně své nezastupitelné místo," řekla na závěr Drahoslava Mikulášková.

Petra Jouzová