Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Proč jste si oblíbil život na malé vsi? Kolik máte zastupitelů?

Starostou v Doňově na Jindřichohradecku je Luboš Jirsa.Starosta Doňova Luboš Jirsa.Zdroj: Deník/ Jitka DavidováLuboš Jirsa: Máme sedm zastupitelů. A na většině věcech se shodneme. Menší vesnice mi vyhovuje, mám rád přírodu, klid. Máme kolem čtyřiceti čísel popisných, počet obyvatel okolo osmdesáti. Je to podlouhlá vesnice, táhne se podél silnice první třídy.

Cítíte se více jako Jindřichohradečák nebo spíše tíhnete k Táborsku? Přece jen se Doňov nachází na pomezí…

Jsme na kraji okresu. Do Soběslavi by to bylo blíž, ale z charakteru historie, obec patřila k třeboňské pánvi, takže si myslím, že většina obyvatel se budou cítit jako Hradečáci.

Hlavní silnice, která se táhne obcí, je hodně rušná. Vadí to místním?

Tohle je zásadní problém. V roce 1910 tu žilo 210 lidí a rozmach obce postupně způsobil zvýšený provoz. Komunikace se stala přivaděčem na dálnici. Projede tudy 9000 aut denně, což je hodně. Obec je krátká půl kilometru a řidiči tu nezpomalují. Prosviští tudy…

Petr Mastný, zelinář z farmy v Doňově.
Na farmě v Doňově zakoupíte jedinečnou řepu nebo kysané zelí

Jaká je tedy bezpečnost v obci, když lidé bydlí u hlavního tahu a projíždí tu denně mnoho nákladní dopravy.

V letošním roce máme připravenou investici na zvýšení bezpečnosti v obci, což je vybudování chodníků podél komunikace. Velký provoz nás právě donutil v Doňově vybudovat chodník, kde pohyb občanů bude bezpečnější. To chceme udělat tento rok. Trápí nás i například úprava odpadních vod. Chceme také investovat do infrastruktury vodovodu. Většinu investic nám přibrzdilo hospodaření v lese. Máme padesát hektarů lesů, ale vichřice tu páchá škody. Za posledních deset let nám tu kvůli vichřicím vzniklo pět hektarů polomů.

Máte nějaké spolky, které drží obyvatele pospolu?

Byť nemáme spolky, naše vesnice drží celkem pohromadě. Snažíme se dodržovat tradice od masopustu, Velikonoc, posvícení…mikulášské, máme zpívání… Kulturní a společenský život v době covidu utrpěl. K setkávání nám mimo dobu covidu slouží kulturní dům, který vznikl z budovy školy. Ta tu fungovala více než sto let. Školu se podařilo přestavět na kulturní dům, jehož součástí je i hospoda.