Namísto tučné sumy určené k přerozdělení do oblasti sportu má tedy rozpočet města nad Vajgarem k dispozici podobnou částku jako v předchozích letech.

Na adresu státu, jež dezinformoval obce falešnými nadějemi, se minulý týden vyjádřili i hradecký starosta Stanislav Mrvka a místostarosta Pavel Vejvar.

S jejich interpretací ovšem nesouhlasí úředníci ministerstva financí, kteří ještě v den, kdy článek vyšel na stránkách Deníku, kontaktovali redakci.

„Je jasně prokazatelné, že příjmy obcí již za tři čtvrtiny roku značně převýšily příjmy dosažené před přijetím novely. Na odvodu bylo obcím přiděleno asi 4,5 miliardy korun, zatímco za celý minulý rok činily příjmy obcí z hazardu jen 2,3 miliardy," tvrdí Radek Ležatka z oddělení komunikace Ministerstva financí České republiky.

Skutečnost přímo v Jindřichově Hradci je však podle starosty Stanislava Mrvky trochu odlišná.

„Velmi pozorně jsem si přečetl stanovisko ministerstva financí a mohu souhlasit s jeho celkovým pohledem a makročísly v souhrnech za celou republiku. My jsme se však v tisku vyjadřovali ke skutečnému stavu v Jindřichově Hradci a současná skutečnost, bohužel, potvrzuje naše stanovisko," tvrdí Mrvka. Kompletní vyjádření obou stran najdete níže.

NÁZOR MINISTERSTVA FINANCÍ

V pátečním Jindřichohradeckém deníku byly popsány stížnosti starosty a místostarosty na příjmy z hazardu. Zazněla slova, že „stát s obcemi vyběhl" či že si „ministerstvo financí dělá z obcí srandu". Považuji za nutné vrátit debatu zpět do reality.

Ministerstvo financí navrhlo a prosadilo zákon, který zrušil osvobození hazardních firem od daně z příjmů a výrazně zvýšil odvody z hazardu, a to především ve prospěch obcí. MF na žádost obcí zveřejnilo orientační dopady navrhovaného zákona na příjmy obcí, ovšem ihned upozorňovalo, že se jedná pouze o odhady vypočítané na základě počtu herních zařízení v roce 2010, takže skutečnost se může lišit. Ministerstvo financí zrušilo i na základě požadavků obcí více než 26 tisíc herních zařízení jen od počátku tohoto roku. Je logické, že když klesají počty herních zařízení, nelze předpokládat příjmy jako za neměnného stavu.

Je jasně prokazatelné, že příjmy obcí již za tři čtvrtiny roku značně převýšily příjmy dosažené před přijetím novely. Na odvodu bylo obcím přiděleno cca 4,5 mld. Kč, zatímco za celý minulý rok činily příjmy obcí z hazardu cca 2,3 mld. Kč. Situace se pochopitelně liší v každé konkrétní obcí, ale příjmy obecních rozpočtů se celkově značně navýší, i když došlo k výraznému poklesu herních zařízení oproti minulému roku. Příjmy z daní se navíc projeví až v příštím roce. Radek Ležatka,oddělení komunikace MF ČR

ODPOVĚĎ STANISLAVA MRVKY

Velmi pozorně jsem si přečetl stanovisko MF a mohu souhlasit s jeho celkovým pohledem a makročísly v souhrnech za celou republiku. My jsme se však v tisku vyjadřovali ke skutečnému stavu v Jindřichově Hradci a současná skutečnost bohužel potvrzuje naše stanovisko. Je to však daleko složitější a proto je potřeba problém trochu rozvést.

Podkladem pro výpočet předpokládaných příjmů, které použilo MF podle novely zákona 202/1990 Sb. o loteriích v platném znění, bylo:

orientační predikce MF ČR, která vycházela u údajů r. 2010

vliv OZV 4/2011, o stanovení míst a času, ve kterém je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno

skutečné počty herních zařízení v letošním roce.

Jedním ze základních rozporů při predikci příjmů obcí byl stav přístrojů v roce 2010. Skutečný současný stav i stav v roce 2011 je však daleko jiný a není rozhodně zaviněn přijetím OZV (obecně závazné vyhlášky) pro omezení počtu hracích přístrojů. Předpokládané příjmy pro J. Hradec podle MF ve výši 17 353 000 jsou k dnešnímu dni zhruba o 10 000 000 nižší a není předpoklad, že by se něco změnilo

K poklesu herních zařízení došlo již v r. 2011. V r. 2012 dochází k poklesu počtu povolených VHP v souvislosti s OZV 4/2011. Počet herních zařízení povolených MFČR se nemění. V souvislosti s přechodnými ustanoveními zákona o loteriích bude omezena doba platnosti u povolení vydaných MFČR, a to do 31. 12. 2014. K výraznému poklesu herních zařízení tak dojde až od r. 2015.

Pro porovnání byl zpracován přehled o příjmech města z loterií v letech 2007 2011. V přehledu jsou uvedeny :

příjmy z místních poplatků za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení

odvod výtěžku na veřejně prospěšné účely

správní poplatky za povolení k provozování výherních hracích přístrojů.

2007 6 466 618,- Kč

2008 8 025 071,- Kč

2009 8 102 353,- Kč

2010 5 690 215,- Kč

2011 5 584 715,- Kč

Součástí příjmů v r. 2012 je odvod výtěžku na veřejně prospěšné účely, podle zákona o loteriích ve znění platném do konce r. 2011, ve výši 1.001.386,- Kč. Od 1.1.2012 byl zrušen místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení.

Novelou zákona o správních poplatcích došlo k výraznému snížení příjmů ze správních poplatků vybíraných v souvislosti s vydáním povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry.

Došlo :

ke snížení sazby

ke snížení počtu povolení dříve za každý VHP, nově za povolení k provozování loterie (bez ohledu na počet povolovaných VHP)

Odhad výnosů v závislosti na přístrojích z roku 2010 je podle MF následující: odvody z loterií 17 353 000 Kč správní poplatky 332 000 Kč příjem:

2012 7 769 000 Kč

2013 8 228 000 Kč

2014 7 956 000 Kč

2015 4 760 000 Kč

Problémem současného stavu je totiž právě predikce MF, které označila obce za ty, kdo veškeré výtěžky obdrží, a kteří budou moci rozdělovat na podporu sportu a kultury velké finanční prostředky. Skutečnost je však taková, že oproti předcházejícímu stavu se v podstatě nic moc na výši příjmů nezměnilo a pokud by obec veškeré prostředky z výherních automatů rozdělila, tak si sníží příjmovou stránku rozpočtu.

Když navíc od kladného rozdílu odpočítáme snížení příspěvku státu na výkon státní správy, tak jsme opět na nule.

V závěru si dovolím jen konstatovat, že se opravdu moc nebavím a ekvilibristika s přesnými souhrny nepřesných čísel není opravdu zábavná. Stanislav Mrvka,

starosta Jindřichova Hradce