Jestli si ženy tento podíl udrží i v nových městských a obecních zastupitelstvech,  řeknou až voliči. V současných zastupitelstvech na Jindřichohradecku pracuje 21,41 procenta žen. V devíti obcích zastávají dokonce post starosty. Přesto zde, jak se jejich kolegové zastupitelé většinou shodují, neplatí heslo: „Běda mužům, kterým žena vládne."

Například ve Stráži nad Nežárkou místostarosta Josef Ernest se starostkou Věrou Tomšovou spolupracuje již dvě volební období a zdůrazňuje, že si vycházejí vstříc.

„Navíc si, jak se říká, nelezeme do zelí. Paní starostka se stará o ekonomické záležitosti a administrativu, já zase řeším stavební záležitosti. A funguje to dobře," míní Josef Ernest.

Věra Tomšová je ve funkci strážské starostky již třetí volební období a před tím zastávala post místostarostky.
Také v Lužnici vládne žena. V obci je již druhou starostkou.

Po Marii Širhalové nyní stojí v čele radnice Miroslava Kolouchová a jak říká zastupitel Jiří Martínek, žádné problémy nejsou.

„S oběma starostkami jsem dobře vycházel," uvedl Jiří Martínek.

Obě lužnické starostky se musely mimo jiné vypořádat s povodněmi, což podle zastupitele obce Jiřího Martínka byla opravdu zkouška, v níž obstály. „S oběma jsem dobře vycházel. Co se týká vedení obce a papírování, jsou pečlivější. V technických věcech si zase musejí nechat poradit," shrnuje Jiří Martínek a dodává, že  neřeší, zda starostuje muž, či žena.

Dvě ženy – starostka a místostarostka – působí  na radnici v Rapšachu a v Horní Radouni. Rapšašský zastupitel a ředitel místní školy Karel Snětina absolutně nemá žádný problém pracovat pod „velením" žen. Starostka Lenka Cvrčková je podle jeho slov velice šikovná, komunikativní a vstřícná.

„Ve funkci působí již druhé volební  období a dokázala spoustu věcí vybojovat. Ženy v čele zastupitelstva vidí i drobnosti, kterých by si chlap možná ani nevšiml. Mají cit pro to, kde je třeba uklidit, co spravit. Na to jsou všímavější.  Podle mého je jedno, zda je starostou muž, a nebo žena, ale je důležité, aby to byl schopný člověk a uměl obec vést, což se zatím ukázalo," shrnuje Karel Snětina.

Také v Horní Radouni jsou v čele radnice dvě ženy. A jaký je opačný pohled na věc? Podle starostky Jaroslavy Šelepové je spolupráce s mužskou částí zastupitelstva bez problémů. „Chlapi se nám snaží pomáhat. Některé spíš mužské úkoly a práce berou na sebe, takže se chovají galantně a vůbec jsme nepocítily, že by nám dávali něco nelichotivého o vládě žen najevo," míní Jaroslava Šelepová.

Necelý rok má starostku také město Třeboň. Terezie Jenisová totiž nahradila Jiřího Houdka, který na funkci rezignoval.

Místostarosta Zdeněk Mráz připouští, že občas mají rozdílné názory, ale vždycky o nich dokázali diskutovat a vysvětlovat. „Cením si toho, že vždy jeden z nás ustoupil. I z minulého zaměstnání jsem zvyklý pracovat v kolektivu a nemám problém, aby byla nadřízenou žena. Pro mě je důležité, kam směřuje její vedení, zda je ve prospěch města," dodal.