Vyplynulo to ze setkání starostů jindřichohradeckého regionu s hejtmanem kraje Jiřím Zimolou.

Jak vypadá příprava na nové programové období čerpání evropských grantů, zajímalo například třeboňského starostu Jiřího Houdka. „V jaké fázi je příprava těchto grantů, pokud regionální operační programy zůstanou i nadále?“ tázal se.

Pokud tyto granty zůstanou, připravuje kraj podle hejtmana již veškeré aktivity, aby mohly být jednotlivé projekty zařazeny. Zatím se však nedaří nalézt shodu mezi ministerstvem, krajem a radou regionálního operačního programu. „Argumentujeme tím, že tyto programy přinesly do regionů nemalé peníze. Bohužel ani jedna ze zúčastněných stran zatím nechce ustoupit ze svých požadavků,“ uvedl Jiří Zimola.

Další dotazy ze strany starostů směřovaly na 17. výzvu, ve které bylo celkem 320 milionů korun. Například starosta Studené Vítězslav Němec vznesl otázku, proč byla obec z této výzvy vyřazena?

„Výzva byla určena hospodářsky slabším oblastem s turistickým potenciálem. Protože mohly být zapojeny všechny obce z celého Jihočeského a Plzeňského kraje, najali jsme si externí firmu, která provedla analýzu a na základě těchto kritérií některé projekty vyřadila,“ vysvětlil na setkání hejtman.

Kraj tak chtěl docílit toho, aby bylo podpořeno sice méně projektů, ale většími finančními částkami.