O existenci bývalého hřbitova v Kardašově Řečici odborníci věděli. Archeologové místo prozkoumali na podzim roku 2021 a začátkem roku 2022. "V rámci přibližně 70 metrů dlouhého liniového výkopu jsme zachytili 151 primárních hrobových situací. Na hřbitově se pohřbívalo pravděpodobně už od 13. století do závěru 18. století, a to velmi intenzivně. Většinu z námi zachycených pohřbů můžeme datovat spíše do poslední etapy pohřbívání, tedy do 18. století. Lze předpokládat, že některé pohřby budou i starší, ale jejich přesnou dataci neznáme," upřesnil archeolog Muzea Jindřichohradecka Jan Kocina. K antropologické analýze odborníci vybrali 21 hrobů z celkového počtu. Věkové složení u analyzovaného vzorku odpovídalo obdobným situacím z jiných zkoumaných hřbitovů a zastoupeny byly všechny věkové kategorie.

Archeologové objevili za hřbitovní zdí v Třeboni téměř tři desítky koster.
Kostry z Třeboně vydaly tajemství. Za hřbitovní zdí leželi vojáci i vyvrhel

Výzkum zaniklého hřbitova přinesl také řadu otazníků. "Za jistou anomálii můžeme považovat pohřeb ženy, která se dožila věku mezi 40 a 60 lety. Ta byla pochována v netradiční poloze, kdy její pravá noha byla ohnutá ve skrčené poloze kolmo k levé noze. Toto zvláštní uložení bylo dané blíže neurčitým zánětlivým zraněním pravého kolenního kloubu, což způsobilo trvalou indispozici. Jelikož je kost takto srostlá, tak žena musela několik let s tímto handicapem žít," vysvětlil Jan Kocina. Odborníci ale narazili také na několik hromadných hrobů. "Tři jedince z jednoho tohoto hrobu jsme nechali posoudit paní antropoložkou a dle jejího vyjádření se jednalo o děti, které zemřely ve věku mezi 7 až 14 lety. Antropologická analýza nám příčinu jejich smrti neodhalila, a tak můžeme pouze předpokládat úmrtí v důsledku nějaké nemoci nebo hladomoru," přiblížil archeolog.

Psí exkrementy se na sídlištích povalují téměř všude.
Pro výkaly na sídlištích není kam šlápnout. Povalují se i kolem dětského hřiště

Odborníci našli v hrobech i drobné předměty. Často se jednalo o železné hřebíky, které byly součástí rakví. "Méně často jsme nacházeli předměty odkazující na osobní víru nebožtíka, takzvané devocionálie. Mezi nejzajímavější jistě patřil téměř kompletní růženec, který se skládal z dřevěných korálků a tří medailonků. Občas jsme nacházeli i samotné medailonky nebo různé křížky. Výjimečně se dochovaly i kovové součásti oděvů v podobě bronzových záponek," uvedl Jan Kocina s tím, že vedle artefaktů spojených s jednotlivými hroby archeologové objevili i předměty dokládající osídlení prostoru v okolí kostela, datované do poloviny 13. století.

Vyzvednuté kosterní pozůstatky chtějí archeologové po skončení zimy přepohřbít opět v Kardašově Řečici, pravděpodobně do prostoru nového hřbitova.