Jak informoval ředitel závodu Čechy Swietelsky Rail CZ Bedřich Šafařích, původní trať v tomto úseku dozná změn. "Konkrétně ustoupí stavbě dálniční křižovatky. Proto bude traťová kolej posunuta v nejvzdálenějším bodě až o 80 metrů západním směrem,“ vysvětlil Šafařík.

Firma zakázku za zhruba 40 milionů korun zahájila v březnu přípravnými pracemi. K samotné přeložce trati dojde při výluce železniční dopravy od 16. června do 29. července. „Oba mosty, dlouhé 130 a 15 metrů, byly vybudovány v předstihu, stejně jako nové drážní těleso přeložky,“ dodal ředitel.

Součástí zakázky jsou také přeložky trakčního vedení a telekomunikačních kabelů včetně úpravy zabezpečovacího zařízení.

Současná trať bude během výluky demontována včetně původních mostů, propustků, železničního přejezdu, trakčního vedení a celého zemního drážního tělesa. Do konce srpna pak skončí navazující rekultivace pozemků v místě původní trati.