O tom, že prvního prosince budou zahájeny práce na čističce odpadních vod a kanalizace v jindřichohradecké místní části Děbolín, informoval radní Bohumil Komínek.

„Předmětem veřejné zakázky jsou výstavba splaškové kanalizační sítě, biologické čistírny odpadních vod včetně příjezdové komunikace, vodovodní přípojky a oplocení, dostavba dešťové kanalizace a domovní přípojky splaškové kanalizace. Součástí je i vybudování požeráku a úprava odpadní stoky obecního rybníka,“ vysvětlil radní s tím, že stavbu zhotoví chebská firma Stamoza za více než 52,7 milionů korun.

Celá nákladná a náročná stavba bude rozdělena do tří let, tedy až do roku 2020, a to kvůli dotačním financím. O dotační podporu jedné z největších investic posledních let městský úřad zatím ještě nepožádal, má to podle vedoucího odboru rozvoje Vladimíra Krampery ale v plánu. Radnice už dříve uvedla, že projekt zahájí i dokončí i v případě, že dotaci nezíská.