Stavba byla plánována již na letošní rok, nicméně k realizaci dojde nakonec až v roce 2013. „Situace se bohužel komplikovala odvoláním ve stavebním řízení, pak došlo ke změně zákona o veřejných zakázkách a my jsme tak museli čekat na nová pravidla," vysvětluje situaci starosta městyse Jiří Hájek s tím, že se jednalo o otevřené nadlimitní výběrové řízení, jehož průběh musí kontrolovat Státní fond životního prostředí.

Začátkem srpna se vedení městyse dohodlo na novém harmonogramu, podle kterého byly vypracovány nové podklady pro výběrové řízení a veřejná zakázka byla znovu vyhlášena. „Původně si zadávací dokumentaci k novému řízení vyzvedlo 11 firem, ale jen sedm se jich nakonec do konkurzu přihlásilo," uvedl starosta a dodal, že přestože všichni splnili zákonné podmínky, hodnotící komise ještě výsledky nezveřejnila. „Jedna z firem se příliš finančně lišila od ostatních, nabízela nápadně levnější podmínky, a proto komise vznesla na tuto firmu dotaz."

Přestože oslovená firma v zákonné lhůtě na vše písemně odpověděla, výsledky konkurzu stále hodnotící komise nevydala. „Vysvětlení firmy komise přijala, ale protože si chceme ověřit, zda se vše zakládá na pravdě, rozhodli jsme se oslovit ještě rozpočtářku," řekl dál starosta. Jak dále uvedl, komise předala rozpočtářce potřebnou dokumentaci i vyjádření dotazované firmy, aby mohla celou věc prověřit a přešetřit.

„Během týdne se tedy sejdeme znovu, výsledky šetření by již měly být známy, a doufám, že komise k nějakým závěrům dospěje," informoval o dalším postupu Jiří Hájek se slovy, že tato záležitost je skutečně důležitá a žádá si patřičnou pozornost. Celková investice na realizaci stavby kanalizace byla vyčíslena na necelých 9 milionů korun. Část nákladů bude hrazena z dotace Státního fondu životního prostředí.

Pokud se nikdo z účastníků řízení neodvolá na Úřad pro hospodářskou soutěž a nedojde-li k podobným komplikacím jako začátkem letošního roku, kdy bylo původní výběrové řízení zrušeno kvůli zdlouhavému posuzování zadávací dokumentace Státním fondem životního prostředí a také průtahům se stavebním povolením, mohla by být začátkem listopadu podepsána smlouva se zhotovitelem.

Petra Jouzová