Koncem minulého roku došlo k propojení tlakové kanalizace mezi obcemi Žíteč a Lutová. Tato část se prováděla bezvýkopovou technikou, která je rychlejší a šetrnější. Je však těžko proveditelná v kamenitém terénu a ten se vyskytl také na uvedené trase. Tato místa se musela dokopat bagrem.

„Výstavba bude pokračovat hlavně v Lutové, kde se staví páteřní řad v místních komunikacích. Část těchto řadů zbývá dokončit také v Mirochově a Žíteči. Stavba se obnoví, jen co se počasí ustálí,“ informoval starosta Jiří Hájek.