Město totiž muselo kvůli formálním nesrovnalostem zrušit veřejnou soutěž na dodavatele stavby. Jak ale informovala tisková mluvčí jindřichohradecké radnice Karolína Průšová, během velice krátké doby se podařilo soutěž vyhlásit znovu.

„Rada města svým usnesením z 13. července sice zrušila zadávací řízení veřejné zakázky Sběrný dvůr „U Cihelny", ale zároveň požadovala předložit nový návrh zadání veřejné zakázky po uplynutí lhůty pro podání námitek. Nyní rada města po projednání schválila nový návrh zadání," sdělila Karolína Průšová po posledním zasedání městské rady.

Samotný předmět veřejné zakázky zůstává, jak upřesnil jindřichohradecký místostarosta Bohumil Komínek, nezměněný.

„Nedošlo k žádným zásadním změnám, ale pouze několika technickým úpravám," poznamenal místostarosta s tím, že stejná zůstává jak zamýšlená částka, kterou hodlá město investovat, tak i rozsah prací.

Ty představují vybudování zpevněných ploch pro ukládání kontejnerů, komunikací pro vozidla a pro pěší, částečnou opravu stávajícího oplocení a vybudování nového. Součástí zpevněných ploch bude i dodávka dvou automatických závor a mostní automobilové váhy.

Počítáno je rovněž s rekonstrukcí stávajícího objektu, který se na pozemku nachází, tedy vestavbou administrativní části, sociálního zařízení, technické místnosti a skladu.

Pro kontejnery bude navíc vybudován ocelový přístřešek se sedlovou střechou s celkem deseti moduly šířky pět metrů, takže ukládání odpadu bude komfortní i při nepříznivém počasí. Dojít má i na vybudování splaškové a dešťové kanalizace, vodovodní přípojky, plynovodní přípojky, elektropřípojky, veřejného osvětlení a kamerového systému.

Práce chce město zahájit ještě v listopadu letošního roku a vše by mělo být hotové v říjnu toho příštího.