Stavebníci už stihli demontovat střešní pláště, odbourat nástavby nad šatnami a také vnitřní příčky a podlahy. Otlučená je i omítka a stávající obklady.

„Kromě bourání již proběhly zemní práce na základní stavební jámě pro přístavbu a odtěžení zeminy ve vlastní hale pro novou konstrukci sportovní podlahy a zahájeny byly práce na základech podchycení stávajících zdi,“ informoval zástupce vedoucího odboru správy majetku v Dačicích Zdeněk Sedláček.

Sportovci se mohou těšit na novou tělocvičnu pro gymnastiku, ale i nově řešené šatny a sociální zařízení. Hlavní sportovní hala přivítá příznivce míčových her novou podlahou určenou i pro tenis. Na sportoviště bude vidět z prvního patra. Ochuzeni nemají být podle projektu ani milovníci stolního tenisu, kteří budou mít prostor vyhrazený v západní části objektu.

„Mimo to bude v objektu sportovní haly i několik skladů, nářaďovny, střídačky, nová kotelna a teplovzdušné vytápění hlavní haly, vše na zemní plyn,“ doplnil Sedláček.

Celá budova bude také kvůli lepší tepelné izolaci zateplená, aby nedoházelo k úniku energií.