„Při současném pohledu na stavbu pochybujeme, že by to bylo splněno," zmínil. Zpoždění vysvětluje referent třeboňského odboru rozvoje a investic František Vochozka: „Co se týká harmonogramu prací, je průběh nepříznivě ovlivněn zjištěním nevyhovujícího stavu výplní balkonů a výplní balkonových zábradlí po odstranění nášlapné vrstvy a části nátěrů. Projektant proto musel provést nový návrh skladby výplní balkonů a nové technické řešení zábradlí včetně kotvení. Vyvolaný posun termínu bude řešen dodatkem smlouvy o dílo. O posunu termínu budeme nájemníky bytů a nebytových prostor informovat."

Podle Milana Ševely tímto stavem nejvíce trpí především nájemníci domu. „Okna mají zadělaná fólií a lešením a jsou nuceni se pohybovat v prostoru staveniště," popsal a pokračoval, že firma přislíbila také zajištění odpovídajícího vstupu do objektu.

„Lidé, kteří zde ale bydlí, a majitelé provozoven se domnívají, že to není splněno. Problémy jsou především u invalidů a vozíčkářů. Alespoň ve třech případech se stalo, že povolaná rychlá záchranná služba se nemohla dostat k zásahu, protože nemohla vjet na místo. Snad existuje nějaké nařízení o zabezpečení příjezdu v případě nutnosti. Současný stav na staveništi tomu nenasvědčuje," míní Milan Ševela, který poukazuje na to, že je často kvůli složenému materiálu a vozidlům na stavbě špatně přístupný vchod. 

Prakticky každodenní pohled na staveniště u třeboňského domu s pečovatelskou službou.

Referent odboru rozvoje a investic třeboňského městského úřadu František Vochozka na stížnost a fotografie zataraseného vchodu do pečovatelského domu z konce minulého týdne reaguje, že pokud se týká zajištění průjezdu pro urgentní případy, je průjezd z hlediska stavby zajištěn až po lešení u průchodu domem.

Pokračuje, že podchod pod lešením do tohoto průchodu ve směru od ulice Chelčického i ve směru od zámeckého parku je zajištěn v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a požadavky na dodavatele ve smlouvě o dílo. „Může se stát, že přístup pro sanitky je omezen vozidly, která tam nejezdí v souvislosti s prováděním stavebních prací. Pokud je v prostoru mezi domy s pečovatelskou službou krátkodobě skladován stavební materiál, je vždy ponechán dostatečný prostor pro průchod a průjezd," sdělil pro Deník František Vochozka. (nov, jop)