Některé školy budou zavřené, jiné budou fungovat v omezeném režimu. Do stávky se zapojí řada škol v Jindřichově Hradci i okolí, účast ohlásily například hradecké 4. a 5. ZŠ a zůstávají zcela zavřené, 3. ZŠ avizuje zkrácený rozvrh pro druhý stupeň a místo obědů dostanou předem přihlášení strávníci studené balíčky. Zaměstnanci 1. a 2. ZŠ se sice s důvody stávky ztotožňují, běžný provoz škol ale nepřeruší. 

Školské odbory upozorňují, že hlavním důvodem stávky není zvýšení platů učitelů, ale odvrácení plánovaného snížení přídělu peněz školám.