Turisticky hojně navštěvovanou lokalitu Třeboně na Hradečku čekají úpravy zeleně. Začít by se mělo již v těchto dnech a je možné, že dojde i k určitým omezením pro návštěvníky.

Podle informací Petry Kloubcové z odboru rozvoje a investic třeboňského úřadu si město Třeboň, které se při loňských pozemkových úpravách stalo vlastníkem pozemků, nechalo zpracovat projekt na obnovu této lokality.

„Cílem bylo zhodnotit zdravotní stav porostu podél cesty, především starších dubů letních, a následně navrhnout taková opatření, která zajistí bezpečnost a zároveň postupnou obnovu zeleně v této oblasti,“ vysvětlila. Důvodem úprav je zejména fakt, že jde z hlediska turismu o velmi frekventované místo.

Na Palackého náměstí v Dačicích se rozlomila lípa.
Na dačickém náměstí se rozlomila lípa

Lokalitou Hradeček v Třeboni totiž prochází Stezka zdraví. „Některé staré stromy na hrázi potřebují odborné ošetření,“ dodala Petra Kloubcová. Půjde o bezpečnostně zdravotní ořezy, případně kácení potencionálně nebezpečných stromů. Dojde také k pročištění podrostu od náletových dřevin, aby byl obnoven charakter hrázového porostu.

Od poloviny srpna jsou na řadě nejprve probírky a prořezávky náletových dřevin a kácení, s ořezy stromů se začne od září. Až do 31. října může podle Petry Kloubcové na některých úsecích této cesty dojít k omezení dopravy.

„Vše ale musí zároveň probíhat s ohledem na to, že se jedná o území Evropsky významné lokality Třeboň, ve které jsou předmětným druhem ochrany dva druhy xylofágního hmyzu páchník hnědý a tesařík obrovský, pro které jsou staré stromy klíčovým biotopem,“ upozornila.

Město na obnovu lokality Hradeček získalo dotaci z programu rozvoje venkova a krajiny ve výši 400 tisíc korun, přičemž celkové náklady jsou 732 tisíc korun. Rozdíl bude financován z rozpočtu města.

Topol, který spadl necelý kilometr od Českého Rudolce  ve směru na  Radíkov na děti. Pět jich zranil.
Na děti spadl velký topol. Pět zraněných