Podle vedoucího městského odboru rozvoje Vladimíra Krampery město už v loňském roce nechalo zmapovat a zakreslit všechny cesty, které v lesíku a na přilehlé louce lidé využívají. „V současné době jednáme o vlastnických vztazích s majiteli pozemků, načež bychom se pustili do přirozeného zpevňování vybraných cest. Rozhodně to neznamená, že bychom je chtěli vyasfaltovat,“ uvedl.

Jedná se především o „hlavní“ stezky mezi sídlištěm Jitka, obchody na kraji sídliště Vajgar, Otínem a garážemi na Hliněnce. Úpravy zmíněných cest by měly město vyjít zhruba na jeden milion korun.