Včelničtí postupně vyměňují betonovou kanalizaci z počátku 20. století. Ta se nedávno propadla a ucpala v postranní uličce mezi ulicemi Vrchlického a Zahradní.

Jak uvedl referent z oddělení životního prostředí včelnického úřadu Zdeněk Pecha, došlo v průběhu sta let k postupnému vymletí spodní části odpadní trubky. Podle jeho dalších slov se městu i přes kritickou situaci ve stavebnictví podařilo sehnat firmu, která poškozený úsek obnoví. Po opakovaných jednáních o ceně se budou náklady na opravu pohybovat kolem 600 tisíc korun. Hotovo by mělo být zhruba do 14 dní od začátku prací.

Radnice bude v započaté výměně potrubí pokračovat. Příští rok by mělo dojít k rekonstrukci kanalizace, která vede od zámku až do Podskalí.

CITACE: „Stačí, když po komunikaci, pod níž stará kanalizace vede, přejede auto, a celé se to sesype.“
Zdeněk Pecha, městský úřad N. Včelnice