Městské policie a úřadu se však včera zastal manažer provozu pouťových atrakcí Jiří Němeček, který se účastní v Jindřichově Hradci tradiční porcinkule.

„Musím se ohradit proti výrokům Jiřího Berouska. Jistě, cirkus má pěkný s dlouholetou tradicí, ale my také provozujeme atrakce, které jsou moderní a porcinkule je navíc akce, která se koná ve městě, kam musíme s těžkou technikou. Městští strážníci mi každoročně vjezd na žádost povolí a určitě nechtějí působit problémy, domluva je s nimi dobrá. Pokud chci plakáty, tak si prostě dojdu na příslušný odbor a zaplatím je. Pokud chce však někdo schválně jednat podvodně, nemůže se divit, že dostane pokutu. A tímto se mi nejedná o žádný osobní prospěch, protože když ve městě špatně parkuji, tak zaplatím také pokutu, jako každý. Dále se mi zdá rovněž přehnané přirovnání ke gestapu, protože můj strýc byl v koncentračním táboře a Jiří Berousek vůbec neví, o čem mluví,“ komentoval Jiří Němeček stížnosti Berouskových.

Vrchní strážník Městské policie v Jindřichově Hradci Luboš Müller vysvětlil případ zadržení klaunů i neoprávněné vylepování plakátů Deníku už ve středu, v pátek však reagoval na podle něj některé nepravdivé informace, které Deníku řekl Jiří Berousek.

„V pátek 2. července v Jindřichohra­deckém deníku vyšel z podnětu Jiřího Berouska článek, ve kterém uvedl celou řadu nepravdivých informací. Na vysvětlenou čtenářům, proč až nyní reagujeme na příspěvek a proč jsme se k věci rovnou nevyjádřili, musím podotknout, že jsme byli pouze požádáni o sdělení informace k neoprávněnému záboru veřejného prostranství a v onu chvíli nám nebyl znám obsah myšlenek a výroků jednatelů věhlasného cirkusu Berousek. Umísťování reklamních poutačů na městské zeleni je upraveno vyhláškou města a tato záležitost se nechá vyřídit jedinou návštěvou na finančním odboru městského úřadu. Důvodem provádění některých úkonů ze strany městské policie, byla tedy skutečnost, že po městě bylo v pátek 25. června neoprávněně rozmístěno více než padesát reklamních poutačů. Vzhledem k tomu, že ze strany vedení cirkusu nebyla ani po třech dnech od jejich rozmístění zjevná vůle navštívit příslušný odbor městského úřadu a reklamní akci dodatečně legalizovat a uhradit s tím spojené poplatky, strážníci proto v pondělí 28. června kolem 14. hodiny osobně kontaktovali oba jednatele cirkusu Berousek a upozornili je na tuto skutečnost. Marie Berousková v přítomnosti Jiřího Berouska strážníkům sdělila, že před příjezdem do Jindřichova Hradce úředníky kontaktovala, ale že jí odmítli povolení vydat. Na námitku strážníků, proč by tak činili, svoji výpověď posléze změnila a dodala, že částka, kterou by měli hradit, se jim zdála vysoká, a tak se rozhodli, že poutače rozmístí i bez povolení. Vyjádření Jiřího Berouska v tisku, že strážníci vůči nim vystupovali „nehorázně, arogantně, že se chovali jako gestapo“ považujeme proto za účelově vyřčené a toto jsme schopni doložit pořízeným zvukovým záznamem, který nahrával celý průběh jednání,“ reagoval na páteční článek vrchní strážník Luboš Müller.

(Poznámka redakce: Vrchní strážník Luboš Müller ve čtvrtek osobně navštívil redakci, kde mu byly výroky Jiřího Berouska s doslovnými citacemi sděleny. Rozhovoru byli přítomni tři redaktoři.)

Plné znění reakce vrchního strážníka Luboše Müllera:

V pátek 2. července v JINDŘICHOHRADECKÉM DENÍKU vyšel z podnětu Jiřího Berouska (majitele a jednatele cirkusu Berousek) článek, ve kterém uvedl celou řadu nepravdivých informací. Na vysvětlenou čtenářům proč až nyní reagujeme na příspěvek a proč jsme se k věci rovnou nevyjádřili musím podotknout, že jsme byli pouze požádáni o sdělení informace k neoprávněnému záboru veřejného prostranství a v onu chvíli nám nebyl znám obsah myšlenek a výroků jednatelů věhlasného cirkusu Berousek.

Umísťování reklamních poutačů na městské zeleni je upraveno vyhláškou města a tato záležitost se nechá vyřídit jedinou návštěvou na finančním odboru MěÚ. Důvodem provádění některých úkonů ze strany MěPo byla tedy skutečnost, že po městě bylo v pátek 25. června neoprávněně rozmístěno více jak 50 reklamních poutačů. Vzhledem k tomu, že ze strany vedení cirkusu nebyla ani po třech dnech od jejich rozmístění zjevná vůle navštívit příslušný odbor městského úřadu a reklamní akci dodatečně legalizovat a uhradit s tím spojené poplatky, strážníci proto v pondělí 28. června kolem 14.00 hodiny osobně kontaktovali oba jednatele cirkusu Berousek a upozornili je na tuto skutečnost. Pani Berousková v přítomnosti Berouska Jiřího strážníkům sdělila, že před příjezdem do Jindřichova Hradce úředníky kontaktovala, ale že jí odmítli povolení vydat. Na námitku strážníků proč by tak činili, svoji výpověď posléze změnila a dodala, že částka, kterou by měli hradit se jim zdála vysoká a tak se rozhodli, že poutače rozmístí i bez povolení. Vyjádření Berouska Jiřího v tisku, že strážníci vůči nim vystupovali „nehorázně, arogantně, že se chovali jako gestapo“ považujeme proto za účelově vyřčené a toto jsme schopni doložit pořízeným zvukovým záznamem, který nahrával celý průběh jednání, včetně slovních výpadů vůči zaměstnancům MěÚ.

V článku se dále píše: „V úterý během dne reagovala městská policie tím, že nařídila poutače odstranit a uložila cirkusu několika tisícovou pokutu. Představení byla zrušena, protože přišlo málo lidí. Vždyť se to lidi nemohli dozvědět, kdy a od kolika vlastně hrajeme,“ vysvětloval tisku Jiří Berousek.

Zde je třeba uvést, že platba neproběhla na městské policii ale na městském úřadě. V pondělí 28. června před pátou hodinou odpolední na finančním odboru MěÚ vedení cirkusu uhradilo částku 3 570,-Kč za zvláštní užívání veřejného prostranství. Další složená částka byla sice za pokutu, ale byla to pokuta z roku 2006 (ve výši 1 000,-Kč), kterou neuložili strážníci městské policie, ale správce daně za porušení zákona o správě daní a poplatků.

Co týče údajně zmařené propagační akce, tak jak mám informace z finančního odboru a z běžné praxe, bylo pouze na rozhodnutí vedení firmy jak dlouho chtějí mít reklamní poutače ve městě rozmístěny. Vyhláška určuje pouze denní sazbu z jednoho reklamního poutače, která činí 14,-Kč. Celkový počet reklamních poutačů a počty dnů si stanovili Berouskovi sami. V článku Marie Berousková dále uvádí: „Ptala jsem se kolik tedy musíme zaplatit oficiálně. Vyšlo by nás to na 30 tisíc, a to si nemůžeme dovolit“. Lze pochybovat o tom, že by příslušná pracovnice MěÚ tuto výši vůbec vyřknula, neboť denní sazba za 51 poutačů činí 714,-Kč. I kdyby tedy reklamní poutače na místě ponechali po dobu devíti dnů (od pátku 28. června do soboty 3. července) poplatky by v souhrnu činily 6 426,-Kč a ne oněch uváděných 30 tisíc korun.

Záznam zásahu strážníků při řešení přestupku se zaměstnanci cirkusu
pořízený městským kamerovým systémem.
Foto: městská policie

Silně zavádějící je i informace kolem údajného zatčení jejich pracovníků, které podle vyjádření Berouska Jiřího proběhlo následujícím způsobem „ a to nám ještě zatkli klauna, když rozdával letáky u superrmarketu. Nastoupili na něj čtyři policajti a odvlekli ho do auta jako zločince … „. Vpravdě se nejednalo o rozdávání letáků u supermarketu, ale o vylepování plakátů na domy a eletrické rozvaděče v prostoru nám. Míru Onen klaun byl v civilním oděvu a jeho počínání zachytila obsluha kamerového systému. Na místo přivolaní strážníci na nám. Míru kontaktovali oba muže. Cizince poučili o vyhlášce města, která zakazuje vylepovat plakáty a zároveň je vyzvali k podání vysvětlení. V doprovodu dvou strážníků došli na služebnu, kde uvedli, že v propagaci pokračovali na základě příkazu majitelky cirkusu. Po té co prokázali svoji totožnost byli propuštěni.

Vzhledem k tomu, že již v minulosti vedení cirkusu Berousek nedodržovalo obecně závazné vyhlášky města, současné protiprávní jednání postoupíme ke správnímu řízení, přičemž součástí spisu budou obrazové a zvukové záznamy.