Přelom 60. a 70. let minulého století přinesl i do Stráže moderní vodovodní a kanalizační sítě. Od té doby se řešily akutní havárie, ale kompletní renovace z větší části havarijních sítí probíhá až v posledních letech.

„Když vedení města zvažovalo všechny možné investice do obnovy Stráže, tak jsme logicky začali od země“, upřesnil starosta Jiří Krupička. Proto i letos pokračuje 2. etapa obnovy kanalizace a vodovodu v Pístinské ulici. „Nové rozvody už jsou hotové a jakmile si „sedne“ i okolní zemina, tak se během podzimu dokončí asfaltový povrch“, dodal starosta města.

Ještě v tomto roce plánuje radnice zahájit rozsáhlé opravy stejných sítí v Mýtní ulici a jakmile to umožní počasí v příštím roce, dočká se podobné renovace také ulice 9. května. Běžná údržba vozovek se řeší průběžně.

Jana Formánková