O tom, co stálo za přípravami tak velké akce i co chystá aeroklub v létě, jsme hovořili s jeho předsedou Miroslavem Konhefrem.

Čím se aktuálně zabývá vedení aeroklubu?
Tak je to například tráva a její likvidace. Když si představíte, že plocha letiště může mít okolo dvaceti hektarů, je to hodně hmoty. Dnes o seno nikdo nestojí, kdysi si to zemědělci sklízeli sami, nyní nás jedno posečení přijde tak na patnáct tisíc korun. Před Flymasterem posekal celou plochu téměř sám Robert Vyhlídka, vše tehdy narušoval déšť, tak to byl opravdu oříšek.

V minulých letech se u nás hodně stavělo, aktuálně nás čeká výměna střešního pláště na horním hangáru. Dvě třetiny nákladů nám zaplatí grant Jihočeského kraje na podporu regionálních letišť. Díky za to.

Dále stále probíhá běžná údržba, Jaroslav Smrčka s Janem Fialou se připravují na opravu asfaltové vzletové dráhy.

Co se připravuje po letecké stránce?
Parašutisté budou mít o víkendu 24.a 25. července Jindřichohradecký pohár, bližší informace se veřejnost jistě dozví v regionálním tisku, dále pak se jedná o tréninkovém táboře letců světové soutěže Red Bull Air Race na přelomu července a srpna a 28.srpna bychom měli přispět svou troškou do mlýna při akci Město dětem. Zde se nejvíce angažuje náš plachtařský instruktor Jan Fiala. Dále pokračuje elementární výcvik na větroních, několik pilotů čeká na praktické závěrečné zkoušky, a rozcvičené máme dva adepty motorového létání.

Jaká byla role jindřichohradeckého aeroklubu v letošní nové akci Flymaster?
Byli jsme Aeroklubem České republiky pověřeným pořadatelem mistrovství republiky v letecké akrobacii, kdy navíc vše zakončila letecká show Flymaster, jejíž vedení pevně třímala ve svých rukou Hana Babčanová se svou dcerou. Hana Babčanová, rozená Burianová, vyrůstala v našem aeroklubu a v současnosti létá jako profesionální pilotka. Z hlediska aeroklubu to obnášelo opravdu značné úsilí, už jen uklidit celý areál a vytvořit prostory jak pro vlastní mistrovství, tak pro závěrečnou show nebylo snadné.

Byl vytvořen desetičlenný organizační tým, kdy každý člen odpovídal za určitý konkrétní úsek. Jen pro ilustraci například Martin Růžička vytyčoval na zemi čtverec o straně jednoho kilometru, jenž diváci vůbec neviděli, pouze piloti shora, znamenalo to oslovit všechny majitele pozemků a získat jejich souhlas. I tak vznikala drobná nedorozumění, zejména v Děbolíně. Musely se vytvořit prostory pro diváky, posekat parkoviště. Vzhledem k tomu, že Hana Babčanová se svou dcerou dělala spolu s médii dlouhodobou kampaň, přišel nezanedbatelný počet diváků. Naštěstí máme mezi členy vynikající odborníky, které jsme mohli využít. Celou show velmi obětavě řídil profesionální řídící letového provozu Karel Kulhánek z kbelského letiště. Vše moderoval vynikající tryskový pilot a mistr slova František Hlavnička. Využili jsme i známého filmového producenta a učitele FAMU Jaromíra Kallistu, parkování organizoval Robert Vyhlídka a obětavě pomáhalo mnoho členů, opět bych mohl jmenovat pány Smrčku a Fialu, hodně práce vykonala naše správcová Ivana Masařová. Mnoho členů se na mne možná rozzlobí, že zde nebude uvedeno jejich jméno, a já se jim za to předem omlouvám. Nesmíme zapomenout na to, že aeroklub má teď opravdu skvělé zázemí, a tak je vše na úrovni, od stravy po ubytování, a tak máme zprávy, že závodníci u nás byli spokojeni a s diváky přímo nadšeni.
Neprovázelo nás nejšťastnější počasí, ale mistrovství se stihlo odlétat, aby mohlo být uznáno a návštěvníci s námi překonali i krutou zimu při show.

Vyskytly se nějaké nedostatky?
Jako při každé velké akci. Ale základním nedostatkem letecké show z našeho pohledu byla malá dynamika show, kdy my jsme zkušení organizátoři leteckých dnů a dalších akcí a vždy dbáme na to, aby letecká část měla gradaci a spád. Při Flymasteru bylo vše přerušováno vyhlašováním vítězů, a tak se program dost táhl a mnoho diváků odešlo. Možná zimou, možná malým spádem programu. Co se týká mistrovství, my jsme navazovali na Modřanský pohár, který se zde v minulosti létal.

Jak to vidíte s Flymasterem do budoucna?
Flymaster by se mohl v budoucnu v nějaké podobě opět uskutečnit, vše ale záleží na sponzorech, létání je finančně velmi náročný sport. Jak jsem již řekl, akrobati u nás byli spokojeni a zázemí máme na úrovni.

Zapomněli jsme ještě na něco?
Bylo by toho více, ale snad, že jsme obdrželi pozvání k účasti na leteckých dnech do rakouského Schärding – Subenu na Innu poblíž Pasova, takže na to se aktuálně připravujeme.

Jaroslav Cempírek