V letošním roce slaví škola 130 let od založení odborného zemědělského školství v Jindřichově Hradci na pracovišti Jáchymova 478. Od 90. let minulého století prošlo pracoviště radikálními změnami v oborové skladbě až do současné aktuální nabídky čtyřletých oborů, kdy se škola vyprofilovala především na technicky zaměřenou s obory: Mechanik strojů a zařízení, Informační technologie, Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením na logistiku a počítačové systémy a s jedním ekonomickým oborem: Ekonomika a podnikání se zaměřením na cestovní ruch.

Pracoviště Miřiovského 678 slaví v letošním roce 80 let učňovského školství, které prošlo taktéž razantní oborou změnou v souvislosti se změnami výrobních programů regionálních firem. Od výuky oborů tkadlena – přadlena až k aktuální nabídce technicky zaměřených oborů: Nástrojař, Klempíř, Elektrikář – silnoproud, Zedník a nabídkou dvou dalších netechnických oborů: Kuchař – číšník a Prodavač.

Během posledních deseti let prošla škola rekonstrukcí jednotlivých budov v ulici Jáchymova včetně domova mládeže, jídelny, tělocvičny, budovy učiliště v ulici Miřiovského a haly odborného výcviku na Novém Dvoře. V současné době je dokončován investiční projekt v rámci programu IROP, který bude znamenat mohutnou investici do všech oborů, IT technologií, výstavby nové haly – nástrojárny, obráběcích strojů a vybavení nářadím pro potřeby jednotlivých oborů ve výši 20 milionů korun.

Všechny vás srdečně zveme na prohlídku školy.

Karel Chalupa, ředitel školy