Jan Frantík oslavil nedávno 79. narozeniny. Při této příležitosti starosta Stříbřece Jan Zimmel ocenil jeho činnost ve sboru dobrovolných hasičů.Jan Frantík, který od roku 1972 působil jako velitel sboru dobrovolných hasičů ve Stříbřeci, oslavil nedávno 79. narozeniny. Starosta obce Stříbřec Jan Zimmel při této příležitosti ocenil jeho dlouholetou práci a poděkoval mu za obětavou a záslužnou činnost ve sboru dobrovolných hasičů ve Stříbřeci.

Jan Zimmel vyzdvihl, že se Jan Frantík po roce 2000 zasloužil o znovuzrození činnosti stříbřeckého sboru. "Své zkušenosti rád předával svým následovníkům, zvláště pak mladým požárníkům, a proto panu Janu Frantíkovi patří upřímné poděkování," říká starosta.