Na Jindřichohradecku střídavá péče zatím tak častá není, ale vedoucí oddělení sociálně právní ochrany jindřichohradeckého městského úřadu Vladimír Fejt upozorňuje na její špatný český model.

„Střídavou péči nezavrhuji, ale měla by vycházet ze skutečného modelu, který uplatňují v Americe a dalších zemích. Jeho podstatou je fakt, že se nestěhuje dítě od jednoho rodiče ke druhému, ale že je dítěti vytvořen jeden domov, ve kterém se střídají rodiče. Jen tak se dá při střídavé péči zajistit dítěti odpovídající zázemí. Jinak dítě nikdy nenajde v rodině správné postavení a bude mít roli outsidera. Další děti obou partnerů mají totiž obvykle lepší postavení a první dítě je tak až na druhém místě,“ vysvětlil Vladimír Fejt. Ústavní soud nyní rozhodl, že tento typ péče může soud nařídit i v případě, že s ním jeden s rodičů nesouhlasí. Taková rozhodnutí však vydali někteří soudci již dříve. „Souhlas k tomuto druhu péče nebyl nutný ani v minulosti, soud ji mohl nařídit,“ řekl Fejt.

Podle otců je diskriminující fakt, že dítě soud po rozvodu ve většině případů přiřkne matce. „I obyčejným selským rozumem lze dojít k závěru, že když před rozvodem měly děti oba rodiče, ublíží jim nejméně, pokud ani po rozvodu neztratí žádného z nich,“ tvrdí Aleš Hodina. Aby však střídavá péče mohla fungovat, je podle Vladimíra Fejta nutná komunikace a vzájemná domluva mezi oběma partnery, bez té střídavou péči zřídit nelze. „Když je model střídavé péče správně uplatněn, je pro dítě dobré, že je zachován styk s oběma rodiči a zaručuje rovné příležitosti a postavení. Setkal jsem se však také se žádostí o střídavou péči z jisté vypočítavosti,“ dodal.„Příkladem žádosti o střídavou péči z vypočítavosti byl otec, který platil výživné 1 500 korun, ale protože mu zvýšili plat, matka požádala o zvýšení výživného pro svého 17letého syna. Soud mu zvýšil výživné na pět tisíc. Tehdy otec přišel se žádostí o střídavou péči, protože kdyby byla schválena, každý z rodičů by přispívali na dítě rovnoměrně 2 500 korun. Otec by tak 2 500 korun ušetřil,“ uvedl Vladimír Fejt příklad z praxe.

Podle otců je pro dítě nevyhovující, když vyrůstají jen s matkou. Výzkumy prý ukazují, že děti, které vyrůstají bez otcovské výchovy, jsou vystaveny vysokým rizikům, které se projevují poruchami chování, častými útěchy z domova a sklonem k agresivnímu chování k sobě i druhým. Argumentují také tím, že zatímco v zahraničí volí střídavou péči desítky procent rozvedených rodin, u nás jsou to pouze tři procenta. S modelem, ve kterém by dítě vyrůstalo pouze u jednoho rodiče, Vladimír Fejt také nesouhlasí.

„Dítě potřebuje otce i matku, protože většinu potřebných rolí se naučí napodobením chování, které vidí u rodičů. Přejímá tak role, jak se muž chová k ženě, jak řeší mezi sebou vypjaté situace, konflikty a další. Tyto potřebné vzory nemá a nemá se je jak naučit dítě, které vyrůstá samo pouze s jedním z rodičů,“ zakončil Fejt.