Samozřejmě jí i popřáli dobré zdraví a osobní pohodu do dalších let.