Stejně jako loni největší částka připadne tělovýchovné jednotě Jiskra, která již má přislíbeno 400 tisíc korun na zahájení stavby sportovního areálu.Projekt na rozšíření a modernizaci sportovního areálu ve Strmilově běží již zhruba tři roky. Podle starosty města Jaromíra Krátkého má Jiskra v úmyslu zajistit provoz provizorního hřiště, ale také vybudovat jeho zázemí.

„Jedná se především o sociální zařízení, nové šatny a také klubovnu," upřesnil Jaromír Krátký.

Stávající hřiště, které strmilovští fotbalisté užívají, je menší, než by mělo být. „Mělo by tedy také dojít k úpravě druhého provizorního tréninkového hřiště, které vzniklo na místě někdejší černé skládky, ale již nyní se na něm připravovat dá," vysvětlil dál starosta.

Jeho slova potvrzuje i jednatel TJ Jiskra Jiří Čermák. „V první řadě chceme zprovoznit zavlažovací systém, který jsme pořídili z prostředků, jež jsme obdrželi od města v loňském roce. Z rozpočtu jsme loni dostali 350 tisíc korun," osvětlil Jiří Čermák a dodal, že následně by chtěli přistoupit k rekonstrukci povrchu tréninkového hřiště, která bude financována již z prostředků pro letošní rok. „S pracemi na rekultivaci travnatého povrchu hřiště by se mělo začít hned, jakmile to podmínky dovolí. Zatím jsme domluveni na březen," doplnil Čermák.

„Pokud potom zbudou nějaké prostředky, rádi bychom zahájili přípravné práce pro stavbu nových kabin. Nejprve je ale třeba zbourat ty staré, které již nevyhovují," informoval o dalším postupu jednatel TJ Jiskra. Vybudování nového zázemí pro sportovce se ale bude odvíjet od dostupných finančních prostředků. „Peníze na činnost se snažíme shánět stále, ale bohužel se nám zatím žádnou dotaci získat nepodařilo. Přitom na nové moderní kabiny bychom potřebovali asi 6 milionů," uvedl Jiří Čermák.

Jiskra kromě příspěvku na stavbu sportovního zázemí dostane rovněž finanční prostředky na podporu činnosti mládežnických oddílů a také na provoz sportovní haly. Dohromady se pro letošní rok jedná o částku 240 tisíc korun.

Petra Jouzová