Jak uvedla mluvčí města Eliška Čermáková, ještě koncem tohoto roku město vypíše výběrové řízení na firmu, která by stromky vysadila. Výsadba je podle mluvčí města plánována na měsíce březen až duben. "Park se omladí a vytvoří si nové stromové patro s dlouhodobou perspektivou. Cílem je vytvořit smíšený porost parkového charakteru," uvedla mluvčí města Jindřichův Hradec Eliška Čermáková.

Doplnila, že v Mertových sadech chybí mladší dřeviny, bez nich je park dlouhodobě neperspektivní. "Nová výsadba se týká zejména listnatých stromů, jako je buk lesní, dub letní, lípa srdčitá, javor klen nebo v nivě řeky jasan ztepilý," shrnula mluvčí. Počítá se také s jehličnany, kdy své zastoupení zde najde jedle bělokorá, která bude použita zejména v místech, kde se nacházely smrkové jehličnany. Projekt zároveň v dané lokalitě má přispět ke zvýšení biodiverzity, ale zejména ke zlepšení stavu celé lokality. Dojde prý také k posílení hygienické, ekologické a estetické funkce parku.

Celkové náklady na projekt jsou 2,6 milionu korun, z toho 2,2 milionu korun půjde z evropských dotací a to z Operačního programu Životní prostředí.