Z parku v areálu zmizely některé stromy a z bývalého bufetu je nyní staveniště. Kácení se uskutečnilo kvůli chystané výstavbě nového pavilonu D a místo bufetu vznikne lékárna.

Informoval o tom ředitel nemocnice Miroslav Janovský: „Stromy jsme museli nechat pokácet do konce března v období vegetačního klidu, na vše jsme měli potřebná povolení. Na výstavbu nového pavilonu již visí na stránkách ministerstva pro místní rozvoj nabídka na veřejnou zakázku,“ uvedl.

Rozhodujícím kritériem bude vysoutěžená cena. Nový pavilon začne vyrůstat v parku nejdříve ve třetím čtvrtletí tohoto roku, pokud nedojde k žádným komplikacím. Zcela tak nahradí  stávající budovu, která bude zbourána. Na přestěhování jednotlivých oddělení si vedení nemocnice ponechalo časové rozmezí tří měsíců.  Celá stavba by měla být realizována do konce příštího roku.

V nemocnici dále dochází k dokončení rekonstrukce v pavilonu C, kde sídlí oddělení chirurgie a gynekologie. S uvedením do provozu se počítá do konce tohoto měsíce. Levé křídlo prošlo částečnou opravou již v loňském roce.  „Dále jsme také podali žádost na zateplení tohoto pavilonu,“ sdělil ředitel s tím, že v nemocnici je však nejdůležitější péče o pacienty. Právě o jejím rozsahu se bude v jindřichohradecké i všech ostatních nemocnicích rozhodovat na začátku příštího roku.

Spekulace o další budoucnosti zdravotnického zařízení se již nesou i mezi veřejností. „Slyšela jsem o rušení některých oddělení, je to pravda?“ napsala například čtenářka Romana.

Podle ředitele bude záležet na nasmlouvání péče od zdravotních pojišťoven. „Všechny pojišťovny vypověděly všem zdravotnickým zařízením smlouvy do konce letošního roku. Bude tedy záležet na tom, v jakém rozsahu od 1. ledna 2013 znovu zdravotní péči nasmlouvají,“ vysvětlil.