Do vzdělávacího programu se podle informací Michaely Babické z informačního centra zapojili studenti 3. a 4. ročníků obchodní akademie, gymnázia a střední odborné školy z Jindřichova Hradce. „Pro účastníky byl připraven pestrý program doplněný zajímavými hosty," vyzdvihla. Hned v úvodní teoretické části dostal slovo politolog z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Salim Murad.

„Společně se žáky se věnoval hlavně podstatě volební práva a tomu, proč ho vůbec využívat. Žáky informoval i o studentském projektu Democracy Go, jenž se zabývá podporou demokracie," popsala. Druhým hostem byl politolog z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Karel B. Müller, který největší problém české občanské společnosti viděl ve vztahu občanů a institucí. Po polední pauze přišly na řadu praktické části „Adventura" a „Hodiny".

„Ty měly sloužit k lepšímu poznání a odreagování. Z fotografií a videí se domníváme, že svůj účel splnily na výbornou," zmínila Michaela Babická. Poté následovala interaktivní část, v níž žáci pracovali ve skupinkách a cílem bylo zamyšlení se a diskuze nad otázkami demokracie, lákadel k volbám, vlastních preferencí či spokojenosti s dnešní politickou situací. „Interaktivní část nám přinesla spoustu úžasných projektových výstupů, které budeme moci využít i v budoucnu," dodala.