Podle informací z dačického městského úřadu získala škola dostala na vybavení dotaci ve výši téměř 200 tisíc z krajského úřadu. Škola za přidělené peníze zakoupila 16 výkonných počítačů s 22 palcovými monitory.

Technika byla v učebně nainstalována v závěru roku, takže nyní už je k dispozici pro výuku. V mimovyučovací době mají k počítačům umožněn přístup žáci školy.