V Obchodní akademii T. G. Masaryka a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Jindřichově Hradci se konalo krajské kolo soutěže Mistrovství České republiky v grafických předmětech. Studenti soutěžili ve třech disciplínách, a to v psaní na klávesnici, korektuře textu a wordprocessingu. Soutěží se zúčastnilo 30 žáků z 10 středních škol Jihočeského kraje. Z domácích soutěžících se nejlépe umístila Eva Krýzová, která obsadila 1. místo v korektuře textu a postupuje do celostátního kola. To se letos uskuteční 25. a 26. května na Obchodní akademii v Chocni. Eliška Matějů obsadila v korektuře textu 3. místo. Autorská korektura textu spočívá v tom, že soutěžící dostanou text označený korekturními znaménky a text pak podle nich v počítači upravují v časovém limitu deseti minut. Protože autorská korektura nepatří k tomu stěžejnímu, čemu se studentky obchodní akademie věnují, na soutěž se musely individuálně připravovat.

Jindřichohradecká obchodní akademie hostila krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech.Zdroj: Jana Krýzová

V kategorii psaní na klávesnici naši žáci obsadili 8. místo - Eva Krýzová s 305 čistými úhozy za minutu, 9. místo obsadil Vojtěch Máca s 290 čistými úhozy za minutu, 12. místo pak Eliška Matějů s 279 čistými úhozy za minutu a 14. místo Tomáš Semela s 272 čistými úhozy za minutu.
V této disciplíně měli za úkol za deset minut přepsat daný text. Hodnotí se jak rychlost, tak přesnost opisu. Pokud stanovené limity soutěžící nesplní, je diskvalifikovaný. Vítězem této disciplíny se stal Tomáš Pudivítr z OA a VOŠE Tábor s rychlostí 397 čistých úhozů za minutu.
V disciplíně wordprocessing – profesionální zpracování textu, musí soutěžící prokázat nejvyšší míru počítačové gramotnosti při perfektním ovládání textového editoru. V soutěžích se nejčastěji používá textový editor MS Word - formátování a předepsané opravy a úpravy. V této disciplíně zvítězil Jan Jungwirth z OA České Budějovice.

V našem městě se nejen soutěžilo, ale žáci měli možnost prohlédnout si Jindřichův Hradec a navštívili i hrad a zámek v doprovodu Moniky Vondráčkové a Jany Imberové.

Přípravy na soutěž byly velice náročné. Organizace této důležité soutěžní akce zahrnuje spoustu technických a administrativních činností, zajištění dárkových předmětů a celodenního občerstvení pro všechny účastníky, nákup hodnotných věcných darů pro úspěšné soutěžící, celodenní časový harmonogram, realizaci samotných soutěží, vyhodnocování soutěžních prací, vypracování výsledkových listin, doprovodný kulturní program a další.
Finanční rozpočet celé soutěže je rovněž velice náročný, bez věcné a finanční pomoci spousty sponzorů bychom nemohli tuto akci uspořádat. Všem jim mnohokrát děkujeme. A dík patří i jindřichohradecké radnici, která nás podpořila.

Průběh krajského kola Mistrovství ČR v grafických předmětech hodnotíme jako velice zdařilý. Celý den probíhal v klidné a příjemné atmosféře. Všichni odjížděli bohatší o nové zážitky a někteří i o nově navázaná přátelství.

Jana Krýzová a Dana Pouzarová