Tento obor vychovává a připravuje pracovníky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb.

„Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení a v terénní pečovatelské službě. Mohou také pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, zejména v oborech sociální práce a sociální pedagogika a v oborech sociálně zdravotních,“ sdělil ředitel školy Jan Moudrý.

První studentky a student tohoto oboru jsou ve 2. ročníku. V závěru 2. ročníku ve dnech 14. až 25. června budou absolvovat svou první odbornou stáž. Praxe bude vedená ve spolupráci se sociálními pracovnicemi MěÚ – z odboru sociálních věcí a odboru sociálně-právní ochrany. Dalšími pracovišti budou domovy pro seniory, dětské domovy, léčebny dlouhodobě nemocných, nemocnice, centra pro zdravotně postižené a charitativní organizace. Náplní praxe bude seznámení se s charakterem práce dané instituce, s náplní práce pracovníků těchto zařízení a vyřizování agendy s klienty.