„Studenti čtvrtých ročníků připravují každý rok tradičně program pro děti ze školky. Je to zároveň jejich poděkování za umožnění vykonávat praxi v Mateřské škole Růžová. Děti se zároveň něco naučí a prohlédnou si školu,“ informovala vedoucí odborného praktického výcviku Naděžda Kalábová.

Děti nejdříve zhlédly divadelní pohádku O Petříkovi, kterou studenti sami nacvičili. Díky pohádce studenti dětem vysvětlili, že se musí každé ráno umývat, nejlépe studenou vodou, aby byly pěkně otužilé, zdravé a nechytily tak snadno chřipku nebo jiné nemoci.

V další části programu ukázaly studentky zdravotnické školy dětem, jak zacházet s miminky.

„Máme speciální panenku, která je přesnou kopii živého miminka, má také váhu živého dítěte a je nutné jí držet hlavičku,“ vysvětlila jedna ze studentek Jana Peroutková. Studentky dále ukazovaly části lidského těla a čištění zubů. Děti si samy na pomůcce vyzkoušely, jak si správně čistit zuby, což je velice bavilo. Velice zajímavé a zábavné bylo pro děti dále poslouchání vlastního srdce. Návštěvy se mateřská škola zúčastní jistě i příští rok, protože dětem se moc líbila.

Studenti střední zdravotnické školy jsou velice aktivní a společně s Českým červeným křížem provádějí školení první pomoci na středních a základních školách po celém okrese. V loňském roce například provedli ukázky první pomoci pro děti z Mateřské a Základní školy ve Starém Městě pod Landštejnem nebo nácvik hromadného neštěstí ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou v Jindřichově Hradci a jindřichohradeckou nemocnicí. Uspořádali také sbírku brýlí pro Afriku a mnoho besed například se sdružením Okna a zástupci Probační a mediační služby.

Škola se nyní také zapojila do projektu Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách ministerstva školství a Evropské unie, na kterém se podílejí také ostatní zdravotnické školy z celého Jihočeského kraje. Cílem projektu je zvýšení vzdělanosti v informačních technologiích u zdravotníků. Projekt je zaměřen na zkvalitnění metod výuky v předmětu ošetřovatelství a ošetřování nemocných tím, že podporuje progresivní vyučovací metody. Po ukončení projektu se předpokládá, že navržený a ověřený výukový program bude zařazen do standardní vzdělávací nabídky středních zdravotnických škol Jihočeského kraje.

V jednotlivých fázích projektu se bude realizovat vybavení učeben mimo jiné počítači a stoly a vybudování školní sítě s nemocničním informačním systémem.