„Jejich stav se monitoroval průběžně a údržba byla plánována pouze na nejbližší období. Rozhodli jsme se proto zadat studii, kterou zpracují pracovníci městského úřadu do konce srpna," vysvětluje Karel Macků. Jejím cílem je podle dačického starosty komplexní zmapování všech budov ve správě městského úřadu, jejich stavu a aktuálního využití, a také přehled příjmů a výdajů vázaných k té které budově.
Studie potom bude sloužit jako podklad pro další plán oprav a rekonstrukcí, případně pro rozhodnutí, zda má město, konkrétní nemovitost vlastnit.