„Dále opravujeme kapličku a hasičskou zbrojnici. S pomocí odborné firmy jsme se postarali o prořezání památných lip a na návsi osázeli stráně podle doporučení architekta ze zahradního centra,“ sdělil starosta Lodhéřova Jiří Dvořák.

„Opravili jsme také boží muka za 55 tisíc korun a vybudovali jsme úpravnu vody pro Studnice, pro zkvalitnění vody, za 248 tisíc korun,“ dodává Dvořák.

Lucie Schmiedová