Přihlásit se lze snadno, vyplněním tiskopisu, který je k nalezení buď na webu města, nebo v sekretariátu starosty, a to až do 15. února. Osadní výbor má minimálně tři členy, musí mít vždy lichý počet. Jeho členové nemusejí být volenými zastupiteli obce. Výbor může zastupitelům i radním předkládat návrhy týkající se rozvoje obce i místní části a smí komentovat také připomínky a podněty občanů, kteří v dané místní části žijí.