Zastupitelé rozhodli neprodat objekt provozovatelům truhlárny, ale navrátí ho původnímu majiteli.

„Objekt truhlárny a hospodářských budov byl původně církevním majetkem. Zastupitelé se proto rozhodli vrátit je původnímu majiteli,“ řekl starosta Jan Kronika.

O navrácení majetku rozhodlo i to, že objekt stále chátrá, v současné době by potřeboval zásadní opravy. Pro město by to znamenalo velkou investici s vědomím, že by za nějakou dobu stejně došlo k jeho navrácení církvi. Ze stejného důvodu město nemohlo podle starosty objekt ani prodat, když o odkoupení budovy projevili zájem současní provozovatelé truhlárny. Chtěli by zamezit jejímu dalšímu chátrání. Proto zastupitelé odsouhlasili uvést do smlouvy o bezplatném převodu římskokatolické církvi klauzuli, aby současní nájemci měli přednostní právo na odkoupení nemovitosti.

„Bylo by dobře, kdyby to konečně někdo opravil, vypadá to hrozně,“ řekl jeden such〜dolský starousedlík.

V neposlední řadě k rozhodnutí přispěl i fakt, že farnost potřebuje finance na opravu kostela. Radnice se mimo jiné usnesla na tom, že by prodej budovy mohl pomoci církvi opravy řešit.

„Město nyní jedná s biskupstvím, ještě nevíme, jak se vše rozhodne,“ řekl suchdolský farář Jaroslav Šmejkal.