Náročnou rekonstrukci hlavní dopravní tepny v Suchdole nad Lužnicí se daří provádět v souladu s plánovaným harmonogramem.

„Rekonstrukce byla hned zpočátku plánována na dvě etapy. Nyní byla dokončena její první část, která se týkala okolí základní školy a parku. Před školou vznikl například zcela nový prvek, a to ochranný dělící ostrůvek," informoval starosta Suchdola Pavel Mráček. Druhá etapa by měla být zahájena na jaře. „Chtěli bychom začít v březnu a práce by se měly přesunout dál ve směru do centra."
Tato rozsáhlá rekonstrukce je společným dílem města a Jihočeského kraje a celkové náklady byly vyčísleny na necelých 30 milionů korun. „Kraj se jako majitel komunikace třetí třídy podílí na opravě samotné komunikace, my jako město máme na starosti kompletní rekonstrukci inženýrských sítí, parkování a chodníky," upřesnil starosta. Z finančního hlediska jsou výdaje mezi městem a krajem rozděleny v podstatě rovnoměrně.
Opravu tohoto úseku se podařilo dokončit podle harmonogramu i přesto, že během prováděných prací bylo poukázáno na špatný stav lipového stromořadí v ulici. Rada města proto požádala znalce v oboru dendrologie o vypracování znaleckého posudku na stav těchto  lip. Během zkoumání bylo zjištěno, že u lip došlo v důsledku prováděných výkopových prací k poškození kořenového systému vzrostlých stromů. „Dále se ale ukázalo i to, že kořeny lip, které zde rostou 120 let, byly poškozeny již v minulosti, kdy zde byly ukládány inženýrské sítě," doplnil starosta.
Protože hrozí, že do kořenového systému bude nutné zasáhnout i v poslední fázi rekonstrukce, kdy má být provedena výměna chodníků, dospělo vedení města k rozhodnutí, že v rámci zachování bezpečnosti bude nejlepší tyto stromy neprodleně porazit.
Stromořadí by ale v budoucnu mělo být nahrazeno novou výsadbou. Je možné, že město zvolí jiný druh stromů, aby společně s dříve vysazenými javory babykami mohly tvořit dojem aleje.

Petra Jouzová