V uplynulém týdnu se dokončovaly poslední metry zpevněných ploch před budovou nového domu pro seniory na suchdolském sídlišti. Předávací proces mezi zhotovitelem stavby a městem by měl zajistit převzetí stavby bez vad a nedodělků.

Jak informoval starosta města Luboš Hešík, pustili se Suchdolští do budování seniorského bydlení už na podzim roku 2017. Letos spolkla jeho dostavba 20 milionů z rozpočtu města a státní dotace činila 14 milionů korun.

„Kolaudace stavby musí být provedena do konce května,“ uvedl Luboš Hešík. Následující tři měsíce budou vyhrazeny pro uzavírání nájemních smluv. „Podmínky pro přidělování bytů zveřejníme během měsíce dubna,“ oznámil starosta.