Dosud v lázeňském městě platilo, že oddávat mohla starostka a místostarostové, kterým toto právo náleží ze zákona, a společně s nimi ještě další čtyři pověření zastupitelé. Zároveň však bylo možné, aby si svatebčané zvolili jiného, kterého pak pro tuto příležitost zastupitelstvo města pověřilo.

„Snoubencům se snažíme co nejvíc vycházet vstříc. V minulém volebním období byly žádosti o mimořádné schválení někoho dalšího, ale stává se to tak jednou nebo dvakrát za celé období," uvedla starostka TřeboněTerezie Jenisová. Podle jejích slov si snoubenci ve většině případů vyberou z navržených oddávajících. „Většina to ani neřeší," dodala.

Podle zastupitelkyAnny Kahounovéby se mělo pokračovat v dosud zavedeném systému. „Domnívám se, že jsme nikdy neměli problém s tím, když někdo ze snoubenců požádal o speciálního člena zastupitelstva, jej na tu svatbu jmenovat. Myslím si, že tak je to zcela v pořádku a je třeba lidem vyhovět, pokud mají nějaké přání," zmínila.

Tajemník třeboňského městského úřaduPavel Vejvarale upozornil na to, že lze pověřit i všechny zastupitele tak, jak to funguje například ve Strakonicích. Jeho slova potvrdila i Terezie Jenisová: „Takto to řeší ve spoustě měst a obcí, zjišťovali jsme to a je to opravdu časté řešení."

Proti původnímu návrhu, kterým by byli stanoveni vedle starostky a obou místostarostů další čtyři zastupitelé pověření k oddávání, byl po delší diskuzi vznesen protinávrh. Zastupitel Ondřej Prášil v něm navrhl, aby byli jmenováni všichni zastupitelé. Pro tuto variantu nakonec zvedlo ruku 17 z 22 přítomných zastupitelů.

V Třeboni, kde počet svateb rok od roku stoupá, když oproti předchozím rokům se stovkou svateb vstoupilo letos do manželství již 120 párů, tak o oddávající nebude nouze. „Vždy každá svatba je konzultována matrikou s jednotlivými oddávajícími a pokud někdo řekne, že nechce oddávat, nabízí se dalšímu," dodala na vysvětlenou starostka.

Petra Jouzová