Až do dnešní doby si totiž město na svoz popelnic a likvidaci odpadu najímalo externí dodavatele a dlouhé roky využívalo služeb společnosti AVE CZ.

Jestliže však zvedne ruku dostatečný počet zastupitelů, převezme tuto štafetu firma Služby města Jindřichův Hradec, která je zcela v rukou města nad Vajgarem.

„Teď je to čistě na zastupitelích. Mělo by padnout, zda Služby města budou od 1. prosince příštího roku svážet odpad, nebo nikoliv. V takovém případě je ale třeba říct, co bude potom, zda například vypíšeme nové výběrové řízení," uvedl místostarosta Bohumil Komínek.

Dodal, že pokud bude zastupitelstvo tomuto řešení nakloněné, je nezbytně nutné uskutečnit patřičné kroky.

„Je potřeba, aby Služby města začaly činit nezbytná opatření. To znamená nákup strojů a potřebných vozidel, aby byly za rok na vše připravené," poukázal Bohumil Komínek.

Jak však ubezpečil ředitel této společnosti Ivo Ježek, Služby města Jindřichův Hradec nespaly a mnohé z těchto věcí připravily už dopředu.

„Vše samozřejmě záleží na tom, jak to ve středu dopadne, pak teprve můžeme dělat něco konkrétního, ale představu již máme. Do materiálu jsme už mimo jiné dodali zastupitelům podrobnou kalkulaci nákupu techniky," konstatoval Ivo Ježek.

V zásadě se dá předpokládat, že radniční návrh získá mezi zastupiteli dostatečnou podporu, a to nejen díky koaliční převaze. Problém s ním totiž nemají ani představitelé stran, kteří nejsou její součástí. To včera potvrdil i Vojtěch Duba z opoziční TOP 09.

„Schůze klubu nás sice teprve čeká večer, ale nepředpokládám, že bychom se vůči tomu chtěli nějak vyhranit," podotkl zastupitel.

Je tedy, zdá se, jisté, že již koncem příštího roku vyjedou do ulic Hradce nová popelářská auta, která město nakoupí. Podle místostarosty Komínka, to však neznamená, že by kvůli tomu Hradečáci museli sáhnout hlouběji do kapsy.

„O zdražování poplatku neuvažujeme ani na příští rok a zatím ani do budoucna," ujistil všechny obyvatele města nad Vajgarem jindřichohradecký místostarosta.

Zastupitelstvo se dnes sejde jako obvykle v 16 hodin v sále kulturního domu Střelnice a na pořadu jednání budou i jiné neméně důležité body.

Vzrušená debata se dá očekávat při projednávání mimořádných dotací pro sportovní celky hokejistů a fotbalistů. Ty požadují dohromady po městu dva miliony korun, jež chtějí použít na úhradu nájmu sportovišť.

Radní sice jejich žádost doporučili neschválit, v zastupitelském sboru však v této otázce tradičně nepanuje jednotný názor a jde vždy o mimořádně výbušné téma, které doprovází napjatá atmosféra.