"Vánoční stromky budou svážené průběžně po celý leden. Svoz bude samostatný, a to ze stanovišť tříděného odpadu a v rámci svozu bioodpadu. To znamená, že občané mohou přistavit vánoční stromek společně s nádobou na bioodpad k lednovému termínu svozu nebo donést stromeček ke stanovišti tříděného odpadu. Pokud se chystáte odstrojit stromeček později, přistavte ho poté již pouze k nádobám na bioodpad anebo odvezte do sběrného dvora," vysvětluje Karolína Bartošková.

Samotný svoz bioodpadu v lednu a únoru se uskuteční vždy v pondělí, úterý či středu, jak jsou ve svém bydlišti obyvatelé zvyklí. V termínech 15. až 17. ledna a 12. až 14. února. Nádoby musejí být ke svozu přistaveny nejpozději v 6 hodin ráno v den svozu.

Plantáž nedaleko Lásenice si zakládá na čerstvosti stromků.
Plantáže čelí velkému náporu zákazníků. Někteří si vybraný stromek i zamykají

Co se týká svozu bioodpadu v zimních měsících, dovolujeme si upozornit občany, že kvalita obsloužení nádob závisí i na povětrnostních podmínkách. Může nastat situace, kdy se za velmi nízké venkovní teploty a vysoké vlhkosti bioodpadu v nádobě nemusí podařit vysypat celý obsah nádoby. V tomto případě občané nádobu uklidí a přistaví ji na další plánovaný termín svozu.

"Město i letos opět nabízí občanům pro lepší manipulaci s bioodpadem kompostovatelné sáčky na bioodpad. Jedná se o sáčky, které jsou vyrobené z kukuřičného škrobu a jsou stoprocentně kompostovatelné. O sáčky si občané mohou požádat při placení místního poplatku," připomíná mluvčí radnice.

Od března do listopadu pak bude svoz bioodpadu opět v intervalu 1 x 14 dní vždy v lichém týdnu.