Přesně po roce opět vyplavala z hlubin milionová sankce vůči Karlu Dvořákovi. Jenže se ukázalo, že stejná pokuta by mohla přistát i na stole Tábora.
Zapeklitá transakce s pozemky v průmyslové zóně má kořeny již v závěru roku 2007. Tehdy Dvořák město požádal o převod pozemků, které všechny doplatí až v roce 2013, do majetku své akciové společnosti Obchodní dům Tábor. Obě strany si vyměnily korespondenci a Tábor o této skutečnosti musel informovat CzechInvest, který městu na zainvestování pozemků ve Vožické ulici poskytl dotaci.

„Nic se ale nedělo, dodnes se CzechInvest nevyjádřil, a ani pan Dvořák už pak nereagoval. Domnívala jsem se, že už převod nechce,“ zdůvodňuje nekonání odboru správy majetku jeho vedoucí Dana Švecová. Uznává, že to byl z její strany „nešťastný“ postoj.

Dvořák si totiž v době klidu pozemky převedl, ovšem dokonce do jiné společnosti, než kterou původně uváděl – do Průmyslové zóny Tábor.

„Vyslovený souhlas k tomu ale neměl,“ dodává Švecová. V kupní smlouvě je takový krok pokutován jedním milionem. Stejnou částku by měl zaplatit i Tábor, a to v případě, že při splnění všech podmínek ze strany firmy k převodu nedá do 30 dnů souhlas. Švecová ujišťuje, že Dvořák doplnil podklady až po její výzvě. Když se ale pak přes 30 dnů nic nedělo, pozemky si převedl do svého majetku.

Zastupitel Ladislav Šedivý se teď obává i o pracovní místa, která se Dvořák zavázal v průmyslové zóně vytvořit.

„Měli bychom využít všech možných sankcí, neboť pozemky vysoutěžil za jiných podmínek. Jestli se mají měnit, tak je třeba vše napravit,“ vyžaduje komunistický zastupitel Šedivý.

Ladislav Šedivý se domnívá, že převodem pozemků z Karla Dvořáka na jiný subjekt, by tento již nedodržel podmínku desetileté garance 300 nových pracovních míst.

„Na pracovních místech mi záleželo, když jsem zvedal ruku pro prodej pozemků. Teď si ale připadám trošičku oklamán, když se někam převedly. Myslím, že takto hospodařit s majetkem nelze, protože pak by cena našich pozemků byla neadekvátní a záruky za místa se ztrácejí.“
Šedivý je dokonce názoru, že kromě pokuty by měli po firmě Průmyslová zóna Tábora vymáhat i doplatek za hodnotu pozemků, protože tato firma je nevysoutěžila.

Starostka Hana Randová však ujišťuje, že na původní smlouvě ze 17. září roku 2007 se kromě transferu pozemků nic nezměnilo. Včetně počtu pracovních míst. V této souvislosti loni v dubnu ekonomický ředitel od Karla Dvořáka Petr Převrátil uvedl: „Tím, že se firmě otevřela cesta k bankovnímu úvěru, mohou v průmyslové zóně pracovní místa vzniknout.“

Úvěr od banky byl důvodem, proč Karel Dvořák potřeboval mít pozemky, u nichž cenu Táboru již zaplatil, odblokované od zástavního a předkupního práva města. Hlasy mu tenkrát dala jen ODS, proto na radnici zaslal novou žádost, v níž požadoval už jen zbavení zástavního práva. Jen s rozdílem, že již u všech dotčených pozemků, tedy i dosud nesplacených.

Šedivého loňská interpelace převodu byla spouštěcím momentem vymáhání sankce. Zastupitel a právník František Korbel však v pondělí při jednání zastupitelstva vybídl ke klidu zbraní.
„Měli bychom se snažit stav narovnat. Stojí tu milion proti milionu,“ doporučuje.

Zastupitelé tedy nepřijali žádné usnesení a místostarosta Jiří Bartáček musí s Dvořákem dál vyjednávat.
Zóna má dvě části. Zatímco ta Dvořákova již nabízí stovky pracovních míst, osmnáctihektarový městský díl dosud jen zarostlé pole.