Pekelná brána je bezesporu zajímavým místem a dračí duby, o kterých nikdo neví, kde se přesně nacházejí, jakbysmet. Na lokalitě najdete pouze přístřešek Zámeckého polesí a informační tabuli, nicméně historie tohoto místa je bohatá a plná legend o Jakubu Krčínovi. Pekelná brána tak vlastně značí bránu do Zámeckého polesí.

Co se ale tehdy stalo? Aby Jakub Krčín dokázal dokončit své rybníkářské dílo, sepsal smlouvu se samotným ďáblem. Ještě téže noci zapřáhl ďábla do pluhu, aby vyryl koryto Zlaté stoky. Té noci se z lesů za Třeboní ozývaly pekelné skřeky.

Ďábel prosil o odpočinek čím dál častěji, avšak žadonil marně. Krčín tlačil pluh do půdy prorostlé letitými kořeny a pařezy ze všech sil. Najednou se ďábel vzepjal, až se přetrhl železný řetěz a jeho články se rozletěly na všechny strany. Když vyčerpaný ďábel povstal, vrátil Krčínovi jeho úpis a zmizel. Na místech, kde se přetrhl ďáblův řetěz, vyrostly z jeho článků duby – mohutné a silné jako obři. Lidé jim začali říkat Dračí duby. Dnes nikdo neví, kde ty duby přesně leží. Možná jsou to právě ty, které potkáte po cestě k Pekelné bráně.