Jak informoval majitel společnosti Ateliéry tapisérií Jan Fidler, gobelínka začala s přípravnými pracemi již vloni v prosinci a od 4. ledna se vzácného goblénu ujaly pracovnice dílen. V pondělí unikát převezli na hradecký zámek, aby bylo možné ho vyfotografovat.

Tapisérie v datech:

název: Caesar překračuje Rubikon z cyklu Činy Julia Caesara
vznik: kolem r. 1680 v Bruselu
nacházel se: ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze
popis: Noční bojová scéna – J. Caesar na koni, v plné římské zbroji s taseným mečem v pravici, skáče s koněm do řeky.
rozměry: výška 370 cm, šířka 340 cm
dodavatel konzervátorských prací: Ateliéry tapisérií Jindřichův Hradec
umístění po konzervaci: depozitář uměleckoprůmyslového muzea na zámku v Kamenici
nad Lipou

V ATELIÉRECH TAPISÉRIÍ v Jindřichově Hradci licencované restaurátorky pracovaly na restauraci a konzervaci gobelínu ze 17. století s názvem Caesar překračuje Rubikon. Historické dílo patří Umělecko-průmyslovému muzeu v Praze.