Jindřišské údolí vymodeloval tok Hamerského potoka, jehož trasu procházka kopíruje. Údolí tvoří vlhké zarůstající louky a svahy, které porůstají suťové lesy, v současné době průběžně těžené kvůli kůrovcové kalamitě. Ale nebojte se nic, to údolí na kráse ani trochu neubírá.

Až se do údolí vypravíte, stejně jako generace lidí před vámi zdoláte pohodovou procházkou zhruba šest kilometrů dlouhý úsek, který spojuje obce Jindřiš, Blažejov, Dvoreček a Malý Ratmírov. Kromě nádherných meandrů “Hameráku” si zde můžete prohlédnout množství skal, pozůstatky zříceniny Vítkova hrádku i skutečně divoké kouty přírody.

Děti po stezce provede žabák Jindra

Už z Jindřichova Hradce vás do Jindřišského údolí nasměruje červená turistická značka. Tu kopíruje i trasa Jindrovy naučné stezky. První zastavení naleznete u rybníka Vajgar, odtud vás zavede přes Šajbu (Městský les) k Jindřiši a údolím až do Malého Ratmírova.

Příjemná procházka z Jindřichova Hradce až na konec údolí v Malém Ratmírově měří asi 11 kilometrů.

Na celkem 21 informačních tabulích se zejména menší turisté dozvědí snad úplně všechno, co je o rybníku Vajgar, lesích v okolí Jindřichova Hradce i samotném údolí možné vědět. Víte například, jak si žije takový netopýr? Proč jsou jižní Čechy krajinou rybníků? Co to znamená, když se řekne suťový les? A dokážete správně rozpoznat ryby, které plavou v okolních vodách? Se žabákem Jindrou pro vás odpovědi na tyhle i další otázky nebudou žádný problém.

Stezku zřídil a spravuje zapsaný spolek Hamerský potok, na jehož stránkách můžete najít bohatství podrobných informací včetně těch o aktuální průchodnosti lesů Jindřišského údolí.

Do údolí vstoupíte z Jindřiše

Vstupní branou do Jindřišského údolí je obec Jindřiš. V teplých dnech se v dochozí vzdálenosti odsud můžete svlažit v oblíbené pískovně, v obci samotné se taky můžete během výletu posilnit - například na Farmě Jindřiš. Využít můžete i zdejší autokemp.

close Jindřišské údolí a jeho okolí. info Zdroj: Deník/Adam Hudec zoom_in Jindřiš. Za chvilku obdivu (a nebo fotku na instagram) stojí i místní kamenný barokní silniční mostek se dvěma oblouky. Měří 15 metrů a pochází z 18. století. Nad jeho hlavním pilířem je umístěná plastika sv. Jana Nepomuckého z roku 1856, v nedávné době zrestaurovaná. Na dohled od mostku, u Návesního rybníka, je pak i kaple Nanebevzetí Panny Marie s hodinovou věží.

Ptačí stezka i zřícenina Vítkova hrádku

Když po vstupu do údolí minete jeho nádhernou první část a přejdete zdejší ikonický dřevěný most, můžete si jako alternativu cesty zvolit necelý kilometr dlouhou naučnou Ptačí stezku ve svazích údolí. Na ní se dozvíte informace o problematice doupných ptáků a prohlédnete si ukázky jednotlivých typů ptačích budek. V blízkém okolí naleznete i několik studánek.

close Jindřišské údolí v podzimním kabátku. info Zdroj: DM Česká Kanada zoom_in Vítkův hrádek. Předtím, než dorazíte pod obec Blažejov a k příjemnému odpočívadlu, si můžete udělat odbočku na vrchol kopce ke zřícenině Vítkův hrádek. Na místě naleznete pozůstatky středověkého strážního sídla, které v první polovině 13. století nechal vystavět Vítek z Hradce. Historie uvádí, že hrad svou rezidenční funkci pro účely řádu německých rytířů plnil do poloviny 15. století. Poté byl opuštěn a začal chátrat. Dodnes se dochovaly stopy dvojitého valu v terénu a relikty palácové části, které si na místě můžete prohlédnout společně s vyhlídkou na okolí.

Procházku údolím ukončíte v Malém Ratmírově, odkud už je to jen pár kroků do Chatového tábora Malý Ratmírov (bývalý Slovan). Zde si kromě odpočinku a občerstvení můžete dopřát třeba jízdu na paddleboardu, koupačku v Ratmírovském rybníce nebo rovnou ubytování. Pro více informací zavítejte sem: www.chatyratmirov.cz.

| Video: Youtube

Jindřišské údolí bylo (s výjimkou několika špatně dostupných skalnatých zalesněných poloh) po staletí hospodářsky využíváno. Tvořilo především hospodářské zázemí Jindřišskému mlýnu. Již přinejmenším od 19. století bylo také tradičním vycházkovým místem Jindřichohradečáků. Přesto se zde dochovalo velké přírodní bohatství.

Majitelé rozsáhlých pozemků v dolní části Jindřišského údolí se v roce 2005 rozhodli je prodat. Lze předpokládat, že případný kupec by měl zájem svoji investici nějak zhodnotit – větší část lesů by proto postupně vytěžil a nahradil smrkovými monokulturami, zatímco louky by osázel nějakými druhově nevhodnými porosty (což se na několika místech údolí již v nedávné době stalo). Proto Český svaz ochránců přírody přistoupil k jejich výkupu. Dnes je vlastníkem 9 ha – tedy skoro celé západní části údolí. Zdroj: www.mistoproprirodu.cz