Kostým paní kněžny obléká sama kastelánka Erika Suchanová a zájem o účast je enormní. „Víc jsme se letos zaměřili na rodiny s dětmi. Aby měly děti vztah k památkám. Věříme, že to budou i naši budoucí návštěvníci,“ říká Erika Suchanová. V létě proto vyzkoušeli v Třeboni novinku přizpůsobenou malým dětem. Kastelánka vysvětluje, že když je normální prohlídka a přijde rodina s dětmi, tak to děti nebaví, dospělí návštěvníci potom také nemají klid. Takže v Třeboni přizpůsobili jednu variantu výkladu malým dětem a provází kastelánka v kostýmu. „Byl tak enormní zájem, až nás to překvapilo. Chodí i školy,“ upozorňuje Erika Suchanová. O uplynulém víkendu bylo tak rychle vyprodáno, že jednu prohlídku i přidali.

Také 1. ledna příštího roku

Kdo se do Třeboně nedostal, ještě dostane šanci do konce roku. Do 26. prosince 2023 se na zámku neprovází, ale od 27. prosince do 1. ledna 2024 se brány zase otevřou pro vánoční i dětské prohlídky. Na vánoční trase je možné vidět třeba slavnostně připravenou tabuli a soukromé komnaty. Další možnosti návštěv v roce 2024 najdou zájemci na webu zámku.

Ve sklepení zámku otevřeli o uplynulém víkendu i čerti, kteří se sem přestěhovali ze středočeských Čelákovic. Hned u vchodu si můžete pořídit čerta pro štěstí a jak kastelánka zámku říká, jsou to klasičtí čeští čerti, jak je známe z pohádek. O víkendu bylo otevřeno mimořádně, teď se rohatí karbaníci a kontroloři hříšníků uložili k zimnímu odpočinku.

Úvodní pověst o čertech a rybníkáři Jakubu Krčínovi vyprávěla průvodkyně, jejíž věk by mohl neznalého překvapit. Výši vstupného pro dospělé (děti zdarma) - 50 korun, totiž jedna malá návštěvnice doprovodila poznámkou, že jí je přesně pět, což je desetina. Průvodkyně na to opáčila, že jí je skoro 500, ale přesto vypadala tak sličně, jako by jí nebyla také ani desetina. Inu, pohádkové podzemí…

Replika proslulé váhy

Kdo ze spolku provází, ten v Třeboni i bydlí. Čertovská výstava je obvykle přístupná od dubna do září. Tvůrcem je Martin Rych. Letos byli čerti v Třeboni první sezonu. Domov měli dříve v Domečku ve skále, což je i název spolku, který v Čelákovicích pořádal adventy ve skále. Původem jsou to praví čeští čerti, podobní těm z pohádek Josefa Lady nebo z filmů S čerty nejsou žerty a Hrátky s čertem. V podzemí je k vidění třeba rozpis služeb k odnášení hříšníků do pekla, parta čertů hrající karty nebo replika váhy, na které se rozhodovalo o proviněních asi nejznámější české mlynářky, zlotřilé Doroty Máchalové.