„Třeboňští radní vzali na vědomí ukončení pracovního poměru vedoucí zmíněného odboru Hany Masojídkové ke dni 28. února, a to na základě její žádosti,“ uvedla pracovnice třeboňské kanceláře starosty Lenka Čapková.

Po několika letech se tak na uvolněné místo vrací od 1. března Miluše Šímová, která byla vybrána ve výběrovém řízení.

Radní města vzali také na vědomí, že právní služby pro město bude vykonávat právník Jaromír Hájek z Českých Budějovic.
Vyplynulo to z vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování právních služeb, které podle Lenky Čapkové provedla komise.